Slovenija 31.12.2010 10:00

SSG na poti do normalizacije položaja

pripravil Ivan Žerjal

Trst, 31. decembra - Po dobrem letu dni izredne uprave je Slovensko stalno gledališče (SSG) iz Trsta na poti do normalizacije svojega položaja, saj je skupščina gledališča sprejela nov statut ustanove, na podlagi katerega bo mogoče imenovati novo vodstvo.

Skupščina je novi statut sprejela na zasedanju, ki je potekalo 23. decembra v tržaškem Kulturnem domu, novo besedilo pa prinaša pomembne novosti. Doslej so skupščino sestavljali ustanovni člani, deželna uprava Furlanije-Julijske krajine (FJK), Pokrajina Trst in Občina Trst ter Društvo Slovensko gledališče, po novem pa se je članstvo novega združenja Slovensko stalno gledališče razširilo še na dva pomembna subjekta slovenske narodne skupnosti v Italiji, na Slovensko kulturno-gospodarsko zvezo (SKGZ) in Svet slovenskih organizacij (SSO). Vsi omenjeni člani bodo tudi skrbeli za kritje stroškov rednega delovanja gledališča in stroškov za dvorano: največji delež, 75 odstotkov, bo prispevala Dežela FJK, po pet odstotkov pa bodo prispevali ostali člani.

Sestava skupščine se bo odražala tudi v novem upravnem svetu. Ta bo odslej štel šest članov: predsednik in dva člana bodo izraz "slovenskega" dela združenja, saj jih bodo določili društvo Slovensko gledališče ter krovni organizaciji SKGZ in SSO, medtem ko bodo ostali trije člani zastopali krajevne uprave.

Med novostmi novega statuta je tudi uvedba funkcij umetniškega in tehnično-administrativnega koordinatorja, ki ju bo imenoval upravni svet. Umetniški koordinator bo skrbel za umetniško vodenje gledališča, pripravil bo umetniški in finančni program, medtem ko bo tehnično-administrativni koordinator skrbel za urejevanje stroškov in plačil, za logistični del ter za dobavo materiala in storitve.

Cilj novega združenja ostaja rast in razvoj slovenske narodne skupnosti s produkcijo predstav v slovenskem jeziku ter pripravo kakovostnih dogodkov. Združenje želi podpirati in širiti slovensko gledališče v tržaškem, deželnem in srednjeevropskem prostoru, skrbeti za usposabljanje in izpopolnjevanje umetniškega in tehničnega kadra, vrednotiti sodobne slovenske avtorje in podpirati raziskovalno in eksperimentalno dejavnost.

Z novim statutom se je rešila kriza, v kateri se je gledališče zaradi hude finančne stiske znašlo jeseni leta 2009. Takrat je upravni svet odstopil. Izvedenca Marija Marc in Robert Manzoni sta pripravila sanacijski načrt. Nato je skupščina SSG imenovala izredna upravitelja Andreja Berdona in Paola Marchesija, ki sta imela nalogo, da poskrbita za potek sezone in postavitev temeljev za sanacijo gledališča. Tako se je sezona SSG začela z zamudo, komaj januarja 2010, mandat pa je izrednima upraviteljema potekel 30. junija 2010. Izredna upravitelja sta zaradi zapletov pri pogajanjih v zvezi s statutom z delom nadaljevala. Letošnjega novembra je stekla nova abonmajska sezona, ki jo je uvedla predstava Zlati zmaj nemškega dramatika Rolanda Schimmelpfenniga v režiji Janusza Kice.

Razplet v okviru reševanja položaja SSG je že naletel na prve pozitivne odzive. Ob zadovoljstvu izrednih upraviteljev Berdona in Marchesija je pozitivno oceno podal tudi predsednik SSO Drago Štoka. Z imenovanjem novega upravnega sveta bodo izpolnjeni vsi pogoji, da gledališče polno zaživi in še utrdi svoje poslanstvo kulturnega glasnika Slovencev v Italiji, je prepričan Štoka. Kdaj natančno bo prišlo do imenovanja novega vodstva SSG, ni znano. V gledališču napovedujejo, da bi do imenovanja novega vodstva lahko prišlo že na januarski skupščini.