Slovenija 10.4.2012 4:00

Jakopičevo nagrado prejme slikar Zmago Lenardič

Ljubljana, 10. aprila - V avditoriju Moderne galerije bodo zvečer ob 19. uri podelili najvišje nacionalno priznanje za likovno umetnost, Jakopičevo nagrado, ki ga bo letos prejel slikar Zmago Lenardič. Umetnik sodi med redke sodobne slikarje, ki s širšim razumevanjem slikarstva in z vključevanjem novih medijev na izviren način razmišlja o bistvu nastajanja umetnine.

Lenardičeve vizualne stvaritve nosijo močan potencialni energijski naboj in delujejo kot čutno-intelektualni spodbujevalci, ki se v razstavnem prostoru polno izrazijo šele v dialogu z gledalcem.

Lenardičevi vizualni dogodki razkrivajo položaj, v katerem se je z nepoglobljenim odnosom do modernizma znašel domnevno avantgardni postmodernizem, kakor so ga med drugim omogočili elektronski mediji. Trajnost klasične slike je v njegovem delu soočena s predstavitvami podob v vsakokrat različnih samosvojih postavitvah.

Njegova ustvarjalnost si z umetniškim dialogom s preteklim in sočasnim razumevanjem likovnega poseganja v prostor in čas zasluži širšo pozornost, je že leta 2004 zapisala žirija za Župančičevo nagrado.

Med Lenardičeve zadnje postavitve sodi lanska razstava "Second Life" v Kostanjevici na Krki. Avtor je postavitev naslovil po likovnemu delu, ki tematizira navidezno resničnost svetovnega spleta, ter jo zasnoval v skladu z zgodnjegotskim arhitekturnim okoljem razstavišča nekdanje samostanske cerkve. Enobarvnost izpraznjene cerkve je prežel z barvitostjo slikarskih del in barvnimi svetlobnimi viri. Na ta način je ustvaril vtis prisotnosti vitrajev oz. slikanih oken, ki so nekoč značilno opredeljevala srednjeveške sakralne stavbe.

Zmago Lenardič (1959) se je rodil v Ljubljani. Med letoma 1979 in 1984 je na ljubljanski Filozofski fakulteti študiral filozofijo in sociologijo, nato pa še slikarstvo na ljubljanski Akademiji za likovno umetnost. Na akademiji danes predava oblikovno zasnovo in slikarstvo.

Nagrado Riharda Jakopiča za dosežke na področju likovne umetnosti podeljujejo Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Slovensko društvo likovnih kritikov in Moderna galerija.

Lani je nagrado prejel slikar in grafik Berko.