Slovenija 14.9.2010 14:37

Svet za kulturo zaskrbljen za kulturno dediščino na Vodnikovem trgu

Ljubljana, 14. septembra - Člani Nacionalnega sveta za kulturo so na današnji seji nadaljevali razpravo o ohranitvi kulturne dediščine na Vodnikovem trgu v Ljubljani. Temo nameravajo v razpravo predlagati parlamentarnemu odboru za kulturo, šolstvo, šport in mladino, s tem pa je, kot je dejal predsednik sveta Miran Zupanič, njihovo poslanstvo opravljeno.

Ljubljana, ministrstvo za kulturo. Seja Nacionalnega sveta za kulturo na kateri bodo člani nadaljevali razpravo o ohranitvi kulturne dediščine na Vodnikovem trgu v Ljubljani ter analizirali temeljne kulturnopolitične probleme, ki ovirajo izvajanje javnega interesa za kulturo. Foto: Tamino Petelinšek/STA

Ljubljana, ministrstvo za kulturo.
Seja Nacionalnega sveta za kulturo na kateri bodo člani nadaljevali razpravo o ohranitvi kulturne dediščine na Vodnikovem trgu v Ljubljani ter analizirali temeljne kulturnopolitične probleme, ki ovirajo izvajanje javnega interesa za kulturo.
Foto: Tamino Petelinšek/STA

Ljubljana, ministrstvo za kulturo. Seja Nacionalnega sveta za kulturo na kateri bodo člani nadaljevali razpravo o ohranitvi kulturne dediščine na Vodnikovem trgu v Ljubljani ter analizirali temeljne kulturnopolitične probleme, ki ovirajo izvajanje javnega interesa za kulturo. Profesor in ljubljanski župan Janez Koželj. Foto: Tamino Petelinšek/STA

Ljubljana, ministrstvo za kulturo.
Seja Nacionalnega sveta za kulturo na kateri bodo člani nadaljevali razpravo o ohranitvi kulturne dediščine na Vodnikovem trgu v Ljubljani ter analizirali temeljne kulturnopolitične probleme, ki ovirajo izvajanje javnega interesa za kulturo.
Profesor in ljubljanski župan Janez Koželj.
Foto: Tamino Petelinšek/STA

Ljubljana, ministrstvo za kulturo. Seja Nacionalnega sveta za kulturo na kateri bodo člani nadaljevali razpravo o ohranitvi kulturne dediščine na Vodnikovem trgu v Ljubljani ter analizirali temeljne kulturnopolitične probleme, ki ovirajo izvajanje javnega interesa za kulturo. Predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU) Jože Trontelj. Foto: Tamino Petelinšek/STA

Ljubljana, ministrstvo za kulturo.
Seja Nacionalnega sveta za kulturo na kateri bodo člani nadaljevali razpravo o ohranitvi kulturne dediščine na Vodnikovem trgu v Ljubljani ter analizirali temeljne kulturnopolitične probleme, ki ovirajo izvajanje javnega interesa za kulturo.
Predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU) Jože Trontelj.
Foto: Tamino Petelinšek/STA

Ljubljana, ministrstvo za kulturo. Seja Nacionalnega sveta za kulturo na kateri bodo člani nadaljevali razpravo o ohranitvi kulturne dediščine na Vodnikovem trgu v Ljubljani ter analizirali temeljne kulturnopolitične probleme, ki ovirajo izvajanje javnega interesa za kulturo. Foto: Tamino Petelinšek/STA

Ljubljana, ministrstvo za kulturo.
Seja Nacionalnega sveta za kulturo na kateri bodo člani nadaljevali razpravo o ohranitvi kulturne dediščine na Vodnikovem trgu v Ljubljani ter analizirali temeljne kulturnopolitične probleme, ki ovirajo izvajanje javnega interesa za kulturo.
Foto: Tamino Petelinšek/STA

Ljubljana, ministrstvo za kulturo. Seja Nacionalnega sveta za kulturo na kateri bodo člani nadaljevali razpravo o ohranitvi kulturne dediščine na Vodnikovem trgu v Ljubljani ter analizirali temeljne kulturnopolitične probleme, ki ovirajo izvajanje javnega interesa za kulturo. Predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU) Jože Trontelj. Foto: Tamino Petelinšek/STA

Ljubljana, ministrstvo za kulturo.
Seja Nacionalnega sveta za kulturo na kateri bodo člani nadaljevali razpravo o ohranitvi kulturne dediščine na Vodnikovem trgu v Ljubljani ter analizirali temeljne kulturnopolitične probleme, ki ovirajo izvajanje javnega interesa za kulturo.
Predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU) Jože Trontelj.
Foto: Tamino Petelinšek/STA

Ljubljana, ministrstvo za kulturo. Seja Nacionalnega sveta za kulturo na kateri bodo člani nadaljevali razpravo o ohranitvi kulturne dediščine na Vodnikovem trgu v Ljubljani ter analizirali temeljne kulturnopolitične probleme, ki ovirajo izvajanje javnega interesa za kulturo. Profesor in ljubljanski župan Janez Koželj in predsednik NSK Miran Zupanič. Foto: Tamino Petelinšek/STA

Ljubljana, ministrstvo za kulturo.
Seja Nacionalnega sveta za kulturo na kateri bodo člani nadaljevali razpravo o ohranitvi kulturne dediščine na Vodnikovem trgu v Ljubljani ter analizirali temeljne kulturnopolitične probleme, ki ovirajo izvajanje javnega interesa za kulturo.
Profesor in ljubljanski župan Janez Koželj in predsednik NSK Miran Zupanič.
Foto: Tamino Petelinšek/STA

Ljubljana, ministrstvo za kulturo. Seja Nacionalnega sveta za kulturo na kateri bodo člani nadaljevali razpravo o ohranitvi kulturne dediščine na Vodnikovem trgu v Ljubljani ter analizirali temeljne kulturnopolitične probleme, ki ovirajo izvajanje javnega interesa za kulturo. Predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU) Jože Trontelj. Foto: Tamino Petelinšek/STA

Ljubljana, ministrstvo za kulturo.
Seja Nacionalnega sveta za kulturo na kateri bodo člani nadaljevali razpravo o ohranitvi kulturne dediščine na Vodnikovem trgu v Ljubljani ter analizirali temeljne kulturnopolitične probleme, ki ovirajo izvajanje javnega interesa za kulturo.
Predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU) Jože Trontelj.
Foto: Tamino Petelinšek/STA

Ljubljana, ministrstvo za kulturo. Seja Nacionalnega sveta za kulturo na kateri bodo člani nadaljevali razpravo o ohranitvi kulturne dediščine na Vodnikovem trgu v Ljubljani ter analizirali temeljne kulturnopolitične probleme, ki ovirajo izvajanje javnega interesa za kulturo. Profesor in ljubljanski župan Janez Koželj. Foto: Tamino Petelinšek/STA

Ljubljana, ministrstvo za kulturo.
Seja Nacionalnega sveta za kulturo na kateri bodo člani nadaljevali razpravo o ohranitvi kulturne dediščine na Vodnikovem trgu v Ljubljani ter analizirali temeljne kulturnopolitične probleme, ki ovirajo izvajanje javnega interesa za kulturo.
Profesor in ljubljanski župan Janez Koželj.
Foto: Tamino Petelinšek/STA

Ljubljana, ministrstvo za kulturo. Seja Nacionalnega sveta za kulturo na kateri bodo člani nadaljevali razpravo o ohranitvi kulturne dediščine na Vodnikovem trgu v Ljubljani ter analizirali temeljne kulturnopolitične probleme, ki ovirajo izvajanje javnega interesa za kulturo. Predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU) Jože Trontelj. Foto: Tamino Petelinšek/STA

Ljubljana, ministrstvo za kulturo.
Seja Nacionalnega sveta za kulturo na kateri bodo člani nadaljevali razpravo o ohranitvi kulturne dediščine na Vodnikovem trgu v Ljubljani ter analizirali temeljne kulturnopolitične probleme, ki ovirajo izvajanje javnega interesa za kulturo.
Predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU) Jože Trontelj.
Foto: Tamino Petelinšek/STA

Ljubljana, ministrstvo za kulturo. Seja Nacionalnega sveta za kulturo na kateri bodo člani nadaljevali razpravo o ohranitvi kulturne dediščine na Vodnikovem trgu v Ljubljani ter analizirali temeljne kulturnopolitične probleme, ki ovirajo izvajanje javnega interesa za kulturo. Foto: Tamino Petelinšek/STA

Ljubljana, ministrstvo za kulturo.
Seja Nacionalnega sveta za kulturo na kateri bodo člani nadaljevali razpravo o ohranitvi kulturne dediščine na Vodnikovem trgu v Ljubljani ter analizirali temeljne kulturnopolitične probleme, ki ovirajo izvajanje javnega interesa za kulturo.
Foto: Tamino Petelinšek/STA

Razpravo o načrtovani gradnji garažne hiše na Vodnikovem trgu v Ljubljani in ohranitvi kulturne dediščine na trgu so člani sveta na pobudo Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU) začeli že na junijski seji. Kot je na današnji seji uvodoma opozoril Zupanič, Nacionalni svet za kulturo nima pooblastil za razpravo o tem, kako naj se mesto razvija, je pa njegova dolžnost, da, če ugotovi, da je kulturna dediščina ogrožena, na to opozori vlado.

Vabljene goste je zato najprej pozval, da odgovorijo na dve vprašanji, in sicer ali bo z načrtovanimi posegi na Vodnikovem trgu ogrožena kulturna dediščina in ali so ministrstvo za kulturo, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS) in ljubljanska mestna občina storili vse za zaščito kulturne dediščine na Vodnikovem trgu.

Predsednik SAZU Jože Trontelj meni, da kulturna dediščina na Vodnikovem trgu je ogrožena in da pristojne inštitucije niso storile dovolj za njeno zaščiti. Ob tem je poudaril, da je Vodnikov trg s tržnico in okoliškimi stavbami urbanistični, arheološki, tehnološki in zgodovinski spomenik izjemne vrednosti, ki naj se ga varuje in v katerega naj se ne posega. Z njim se je strinjala predstojnica Umetnostnozgodovinskega inštituta Franceta Steleta ZRC SAZU Barbara Murovec.

Ljubljanski podžupan in arhitekt Janez Koželj je poudaril, da si ljubljanska mestna občina v prvi vrsti prizadeva tržnico rešiti in ji zagotoviti dolgoročen obstoj, njen namen pa nikakor ni uničenje Vodnikovega trga in tržnice. Kulturne dediščina na trgu po njegovih zagotovilih ni ogrožena, mesto pa je storijo vse, kar je bilo potrebno za njeno zaščito.

Vodja ljubljanske območne enote ZVKDS Boris Vičič je povedal, da je zavod za projekt Arheologija na ljubljanskih tržnicah imenoval posebno delovno skupino. Ta se je po oceni stanja na terenu in podlagi še nekaterih podatkov odločila, da od investitorja za območje od Vodnikovega spomenika proti Mahrovi hiši zahteva spremembo projekta izgradnje garažne hiše. Sicer pa je menil, da je s stališča arheologije stopnja varovanja zadostna. Da kulturna dediščina na Vodnikovem trgu ni ogrožena in da so pristojne inštitucije storile vse potrebno za njeno zaščito, je prepričana tudi generalna direktorica direktorata za kulturno dediščino na ministrstvu za kulturo Damjana Pečnik.

Člani sveta so se strinjali, da je strokovni dialog glede načrtovanih posegov na Vodnikovem trgu obstal na mrtvi točki in da se je začel politizirati, poleg tega poteka v zelo pregretem ozračju. Član sveta Matjaž Zupančič je poudaril, da bi morali biti obe strani predvsem najprej pripravljeni prisluhniti druga drugi, saj je bi pri tako velikem posegu nujen konsenz.

Članica sveta Meta Hočevar je menila, da bi se bilo potrebno vprašati, kaj pravzaprav tržnica je - to so ljudje, je zgodba in ne le prostor. Sama meni, da pri tržnici ne gre le za vprašanje arhitekture, ki je le vprašanje forme, ampak za vprašanje ohranjanja načina proizvodnje in prodaje določenih izdelkov.

Član sveta Mitja Čander si sicer želi, da se kulturno dediščino zaščiti, a je hkratu tudi na strani sprememb. Pozval je h konstruktivnemu dialogu, v jedru katerega bi bila želja, da tržnica preživi kot vitalna mestna sestavina.