Slovenija 23.9.2010 21:28

Poslanci sprejeli zakon o Slovenskem filmskem centru

Ljubljana, 23. septembra - Poslanke in poslanci so s 47 glasovi za in 12 proti sprejeli zakon o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji RS, ki bo po novem pravni naslednik Filmskega sklada RS. Na drugi obravnavi zakona, ki je bila v torek, so zavrnili vsa dopolnila SDS, podprli pa dopolnila koalicije.

Med novostmi zakona, s katerim so po besedah državnega sekretarja na ministrstvu Stojana Pelka zadostili tako zahtevam stroke, evropske prakse, nacionalne TV kot tudi javnosti, velja omeniti, da bodo prijavitelji postali s pomočjo nepovratnih sredstev lastniki projektov v celoti. Dodani so tudi novi izvenproračunski viri financiranja in dvoletno financiranje.

Javni razpisi imajo zelo natančen in pregleden postopek, pripojeni so razpisi iz področja avdiovizualnih medijev, vsak projekt ima tudi obvezno revizijo, ki zagotavlja transparentnost in zakonitost financiranja. Zakon uvaja tudi sistem rednega revidiranja in notranje kontrole, prinaša pa tudi spodbude za iskanje partnerjev izven meja Slovenije in angažma drugih producentov, in sicer nacionalne televizije in drugih televizij.

Dopolnila poslancev so se v drugi obravnavi predloga dotikala financiranja, revizije in studia Viba Film. Poslanska skupina SDS je vložila dopolnilo k členu, ki bi določil točno ceno, da bi bil sofinanciran vsak film, katerega proračunska vrednost ne presega dveh milijonov evrov. Koalicijske poslanske skupine pa so predlagale revizijo projektov, ki bi jo izvajala pooblaščena revizijska hiša.

V poslanski skupini SDS so predlagali tudi, da se zakonsko dodeli vloga Filmskega studia Viba film Ljubljana. Koalicijske poslanske skupine pa so predlagale še, da se v členu o zunajproračunskem financiranju umakne beseda zlasti, s čemer se izogne nejasnosti tolmačenja filmov ob morebitnem inšpekcijskem nadzoru.