Slovenija 30.9.2010 4:00

Ljubljana gostiteljica 21. slovenskega slavističnega kongresa

Ljubljana, 30. septembra - Na ljubljanski Filozofski fakulteti se bo danes začel 21. slovenski slavistični kongres. Na temo Vloge središča - konvergenca regij in kultur bo potekal do 2. oktobra. Udeleženci bodo odkrivali semiotični prostor, sledove zgodovine, proces urbanizacije ter kulturno in jezikovno življenje v slovenski prestolnici in regionalnih središčih.

Kot je zapisano na uradni spletni strani kongresa, želijo z jezikoslovnega, literarnega, zgodovinskega, sociološkega, etnološkega in še katerega vidika predstaviti, kako v mestu živimo skupaj in vsak zase.

Plenarna in sekcijska predavanja bodo potekala v petih sklopih: Jezikovna norma in raba, Središčna in robna literarna polja, Urbana kultura in njene upodobitve, Slovenščina za tujce - doma in v svetu, Novi pristopi v literarni vedi in Ob 150-letnici rojstva A. P. Čehova. Okrogla miza bo letos potekala na temo Aktualna vprašanja pouka slovenščine v teoriji in praksi.

Referenti prihajajo iz vseh slovenskih območij, vseh štirih slovenskih in sedmih tujih univerz - s Trsta, Zagreba, Sofije, Prage, Pardubic, Vilniusa in Pariza. Pripravili so tudi izdajo zbornika s 40 prispevki, ki bodo med drugim skušali osvetliti, kakšno vlogo ima danes in je v kulturni zgodovini Slovencev imelo središče.

Slovenski slavistični kongres, osrednja vsakoletna prireditev Zveze društev Slavistično društvo Slovenije, se v Ljubljano vrača po 20 letih, po kongresih v večini slovenskih regionalnih središč in po kongresih v Zagrebu, Trstu, Celovcu in Monoštru. Organizira ga Slavistično društvo Slovenije skupaj s Slavističnim društvom Ljubljana, je sporočila predsednica Slavističnega društva Slovenije Irena Novak Popov.