Slovenija 13.10.2010 11:53

V proračunih se ohranjajo sredstva za ključne naloge v šolstvu in kulturi

Ljubljana, 13. oktobra - Drugi dan obravnave predloga proračunov za naslednji dve leti v zainteresiranih telesih DZ se je z dokumentoma seznanil tudi odbor za kulturo, šolstvo, šport in mladino. Tako minister za šolstvo Igor Lukšič kot ministrica za kulturo Majda Širca sta poudarila, da se kljub javnofinančnemu stanju ključni programi ohranjajo v enakem obsegu.

Ministrica za kulturo je kot zadovoljivega ocenila zlasti predlog proračuna za leto 2011, medtem ko so na ministrstvu v luči prihodnjih projektov, zlasti Evropske prestolnice kulture (EPK), za leto 2012 nekoliko manj zadovoljni. V prihodnje se sicer po njenih besedah nadaljuje "trdno" financiranje projektov nevladnih organizacij, kar omogoča dolgoročnejše načrtovanje. V naslednjih dveh letih se bistveno povečujejo tudi sredstva za filmsko umetnost, saj so ugotovili podhranjenost tega področja.

V zvezi z EPK je Širca poudarila, da se, tudi zaradi prenosa iz letošnjega leta, v 2011 za ta projekt sredstva celo nekoliko povečujejo. Ob tem je izrazila upanje, da bodo v mariborski občini, ki je ustanoviteljica javnega zavoda za izvedbo EPK, opravili potrebne korake, da bo zavod dobil vse organe in bo lahko normalno delal. Hkrati na kulturnem ministrstvu skušajo angažirati tudi preostala ministrstva, ki imajo možnost sofinanciranja.

Minister za šolstvo in šport Igor Lukšič pa je poudaril, da "vse zadeve tečejo". Tako sledijo trendu povečevanja vključenosti otrok v vrtce, zaposlovanja vzgojiteljev in gradnje novih vrtcev, tako da kakovost ne trpi. Prav tako je prepričan, da realizacija projektov v prihodnjem letu ne bo toliko nižja v primerjavi z letošnjim, kot se napoveduje. Predvsem so po njegovih besedah sledili priporočilom OECD in kljub krizi niso zažirali v področji šolstva in športa.

Na vprašanje članov odbora je Lukšič tudi navedel, da projekt športnega centra v Planici ne bo ogrožen, saj se bodo črpala evropska sredstva.

Več članov odbora tako iz vrst koalicije kot opozicije je sicer med razpravo opozorilo na nepreglednost novega načina podajanja proračuna, zaradi katere je težje razbrati namembnost sredstev.

Še pred obravnavo predlogov proračunov so člani odbora obravnavali spremembe in dopolnitve pravilnika o pogojih, merilih in postopku za razporeditev sredstev Fundacije za šport. Po besedah ministra Lukšiča bo sprejetje pravilnika sicer omogočilo zmanjšanje sredstev za investicije in posledično več denarja za dejavnosti fundacije.

Odbor je DZ sicer predlagal, naj da soglasje pravilniku, a so imeli njegovi člani več pripomb. Kot je opozorila predsednica odbora Majda Potrata (SD), so besedilo dobili šele avgusta, zaradi pripomb zakonodajno-pravne službe DZ pa so se znašli v časovni stiski in zadregi. Odbor je tako predlagal razširitev ene od naslednjih sej DZ z razpravo o pravilniku omenjene fundacije.