Slovenija 21.10.2010 15:19

Svet CD sprejel spremembe programa in finančnega načrta za letošnje leto

Ljubljana, 21. oktobra - Svet Cankarjevega doma (CD) je na današnji seji sprejel spremembe programa in finančnega načrta CD za leto 2010 in spremembe dinamike financiranja investicijskega programa CD za obdobje 2010-2013. Med razlogi za sprejetje sprememb za letošnje leto je obsežen dodatni program ljubljanske opernobaletne hiše v Gallusovi in Linhartovi dvorani.

Ključni razlogi za predlagane spremembe oziroma rebalans programa in finančnega načrta so še zmanjšanje sredstev ministrstva za kulturo za neposredne in splošne materialne stroške javne službe, sprememba dinamike financiranja investicijskega programa CD za obdobje 2010-2013 in nezagotovljena dodatna sredstva ministrstva za kulturo za sofinanciranje splošnih stroškov javne službe CD. Med razloge sodi tudi že več let nezadostno sofinanciranje povečanih splošnih stroškov javne službe s strani ministrstva.

Med programskimi spremembami je generalni direktor CD Mitja Rotovnik na današnji novinarski konferenci poudaril gostovanje Newyorške filharmonije z dirigentom Alanom Gilbertom. Newyorški filharmoniki naj bi po njegovih besedah sicer nastopili v Zagrebu, ker pa je bil tamkajšnji koncert odpovedan, so jim ponudili, da nastopijo v Cankarjevem domu. Po Rotovnikovih besedah so sprejeli finančno izjemno ugodno ponudbo, pridobi sponzorje.

Poleg tega so v program vključili gostovanje Alonzo King's Ballet iz San Francisca, razširili pa so tudi gostovanje ljubljanske Opere v Cankarjevem domu in jim našli nove termine v Gallusovi in Linhartovi dvorani.

Do vrste zapletov pa je po Rotovnikovih besedah prišlo na gledališkem področju, saj so bile v poglavju Koprodukcije za leto 2010 načrtovane štiri uprizoritve, realizirana pa je bila samo Improvizija 2010. Kot je pojasnil, v CD kandidate s tega področja izberejo na podlagi razpisa, ti pa se nato za sredstva potegujejo še na ministrstvu za kulturo in na občini.

Artbiro in zavod Imaginarni, ki sta bila izbrana, sredstev na teh razpisih nista uspela pridobiti, našla nista niti sponzorjev. Zavod Maska pa je sicer za napovedani projekt Nekega dne in neke noč sredstva pridobil, vendar mu ta realizacijo omogočajo šele v letu 2011. Programski primankljaj v dvorani Duše Počkaj bodo do neke mere nadomestile ponovitve že ustvarjenih plesnih predstav iz programa koprodukcij.

Finančno plat je predstavila direktorica poslovnega sektorja CD Jana Kramberger. Kot je povedala, so se neposredni programski stroški kulturnoumetniškega programa glede na do zdaj veljaven finančni načrt povečali za dobrih 200.000 evrov in to predvsem zaradi gostovanja Newyorške filharmonije, neposredne stroške dejavnosti na trgu pa so glede na prvotni načrt znižali s 628.000 na 609.000 evrov. Splošni stroški so se tudi na račun povečanega obsega gostovanja ljubljanske Opere z načrtovanih 2.071.000 evrov povečali na vsaj 2.180.000 evrov.

Več sredstev, kot je bilo prvotno načrtovano, bodo vložili tudi v investicije, investicijsko vzdrževanje in nakup opreme, in sicer namesto 1.572.000 evrov kar 1.925.609. Do tega je po besedah Krambergerjeve prišlo zaradi dogovora z ministrstvom za kulturo, da se spremeni dinamika izvajanja večletnega investicijskega programa, in sicer, da se letos izvede več in prihodnje leto manj, kot je bilo načrtovano. Investicijski stroški so, kot je zapisano v gradivu, ocenjeni na skupaj 6.654.600 evrov.