Slovenija 27.10.2010 20:00

Forum Divje misli o tem, da so migracije potrebne

Ljubljana, 27. oktobra - Forum Divje misli na ministrstvu za kulturo je tokrat nosil tematski naslov Mesta, ljudje in razvoj: med izumrtjem naroda in obljubljeno deželo. V pogovoru sta sodelovala arhitekt in podžupan Ljubljane Janez Koželj ter demografska antropologinja Duška Knežević Hočevar, ki sta poudarila, da so migracije za razvoj pomembne in potrebne.

Janez Koželj je na začetku dejal, da je Ljubljana sedaj v času, ko se preobraža iz dolgega stagniranja, vendar je slednje povzročilo, da so se ljudje nalezli "hude bolezni" konzervativizma. Zato se jim je zdelo povsem v redu, da se ljudje izseljujejo iz Ljubljane. To pa se podžupanu ne zdi prav, saj mesto in država potrebujeta mlade ljudi. Pri tem "ne gre za demografijo, ampak za razvoj", saj iz mladih "izhaja ustvarjalni razred", ki lahko poskrbi za razvoj in napredek.

Koželj je mnenja, da mora biti poglaviten cilj mesta ustaviti izseljevanje in znižati "vstopni prag" za mlade oziroma ustvariti okolje, ki jih bo privabilo, ne le tiste iz Slovenije, pač pa tudi iz tujine, najprej iz Jugoslavije, nato še iz oddaljenejših držav. Migracije, meni, so namreč pogoj za razvoj. Mesta danes "tekmujejo za človeške vire".

Duška Knežević Hočevar je opozorila na protislovje, s katerim se sooča demografija - na eni strani je potreba po razvoju in staranje prebivalstva, na drugi pa omejevanje migracij. Izpostavila je, da so se po osamosvojitvi pojavili miselni vzorci, ki jih najdemo v 18. in 19. stoletju, namreč da je pomembno, kdo je Slovenec in kdo ne. Po njenem je koncept naroda zamenjal koncept državljanstva.

S tem so se ukvarjali tudi v Združenih narodih, kjer so migracijam pripisali pomembno vlogo. V zahodnem svetu se je vsul plaz kritik, med očitki je bilo pogosto slišati, da imajo migranti več otrok in da je potrebna obramba tradicionalnih vrednot. Toda različne raziskave so pokazale, da se rodnostni vzorec migrantov prilagodi že v drugi generaciji. Zato so za vzdržnost različnih socialnih sistemov, kot sta pokojninski ali zdravstveni, potrebne stalne migracije, je zatrdila Knežević Hočevarjeva.

Ob razvojnem vidiku je opozorila, da so uspešne države - denimo skandinavske - tiste, ki ustvarjajo dobre možnosti za vse ljudi. Zato pa je potrebna med seboj usklajena zakonodaja, ki "je prijazna do vseh enako". S tem se je strinjal tudi Koželj in dodal, da je to naloga države, na katero pa mesto ne more čakati. Zato je naloga mesta predvsem ustvariti dobre pogoje za priseljevanje. Dejal je, da so uspešne strategije mest tiste, ki ljudi povabijo, da ustvarjajo svoje okolje. Prihodnost mesta vidi v tem, da "več paralelnih svetov raste", da prebivalci sami ustvarjajo okolico.

Vendar pa je Knežević Hočevarjeva pripomnila, da se ji "zdi naivno", da rečemo "tu so stanovanja", migranti, kakršne si želimo, pa bodo prišli sami od sebe. Eno je namreč "potreba po migrantih, drugo pa potrebe migrantov". Podobno so se pripombe drugih udeležencev v sledeči razpravi vrtele predvsem okrog tega, kakšni so potencialni migranti, ki bi prišli. Na koncu je Koželj, ki se je s pripombami strinjal, sklenil z mislijo, da "mesta ne odločajo, mesta omogočajo".