Slovenija 28.10.2010 16:51

Urad za intelektualno lastnino bo ukrepal proti plagiatorstvu

Ljubljana, 28. oktobra - Na Uradu RS za intelektualno lastnino ugotavljajo, da glede na pojave javno priznanega plagiatorstva pristojne kolektivne organizacije morda niso opravile vseh svojih nalog. Na uradu opozarjajo, da morajo organizacije ob javni objavi avtorskih del skrbeti za uveljavljanje pravic vseh resničnih imetnikov avtorskih pravic, tako domačih kot tujih.

Kot so sporočili z Urada za intelektualno lastnino, na njihov naslov prihajajo opozorila o kršitvah avtorskih pravic, vključno s sumi plagiatorstva. Urad ostro obsoja ravnanje katerih koli oseb, ki si lastijo tuja avtorska dela.

Na uradu opozarjajo, da je avtorska pravica ustavno varovana, zato si bodo prizadevali, da imetniki pravic uživajo vse pravice iz tega naslova. Če bodo na uradu ugotovili, da je podan sum storitve kaznivega dejanja zaradi kršitve materialnih avtorskih pravic, kot je plagiatorstvo, bodo pristojnim organom podali kazenske ovadbe.

Ob tem pozivajo vse snovalce nacionalne akcije Spoštujmo avtorsko pravico, da javno obsodijo ravnanje posameznikov, ki s plagiati kršijo avtorske pravice. Snovalce akcije tudi pozivajo, da zahtevajo ustrezne ukrepe pri pristojnih institucijah in kolektivnih organizacijah ter tudi v svojih vrstah ukrepajo v primerih kršitev tovrstnih pravic.