Slovenija 6.11.2010 14:02

V Štanjelu podelili nagradi Maksa Fabianija

Štanjel, 6. novembra - Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije, ustanova Maks Fabiani in občina Komen so v Štanjelu podelili nagrado za posebne dosežke na področju urbanizma. Nagrado, ki so jo podelili tretjič, sta si razdelili skupini načrtovalcev, ki so zasnovali urbanistični načrt Novega mesta in idejno zazidalno zasnovo nekdanjega kamnoloma v Podutiku.

Štanjel, grad Štanjel. Prireditev ob podelitvi nagrade Maksa Fabianija za leto 2010, ki jo je organiziralo Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije, Občina Komen in Ustanova Maks Fabiani v sodelovanju z ministrstvom za kulturo in ministrstvom za okolje in prostor, na njej pa je imel nagovor minister za okolje in prostor Roko Žarnić. Minister za okolje in prostor Roko Žarnić je podelil priznanje avtorjem urbanističnega načrta Novo mesto. Foto: Rosana Rijavec/STA

Štanjel, grad Štanjel.
Prireditev ob podelitvi nagrade Maksa Fabianija za leto 2010, ki jo je organiziralo Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije, Občina Komen in Ustanova Maks Fabiani v sodelovanju z ministrstvom za kulturo in ministrstvom za okolje in prostor, na njej pa je imel nagovor minister za okolje in prostor Roko Žarnić.
Minister za okolje in prostor Roko Žarnić je podelil priznanje avtorjem urbanističnega načrta Novo mesto.
Foto: Rosana Rijavec/STA

Štanjel, grad Štanjel. Prireditev ob podelitvi nagrade Maksa Fabianija za leto 2010, ki jo je organiziralo Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije, Občina Komen in Ustanova Maks Fabiani v sodelovanju z ministrstvom za kulturo in ministrstvom za okolje in prostor, na njej pa je imel nagovor minister za okolje in prostor Roko Žarnić. Predsednik Društva urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije Peter Basin in minister za okolje in prostor Roko Žarnić sta podelila priznanje avtorjem urbanističnega načrta Novo mesto. Foto: Rosana Rijavec/STA

Štanjel, grad Štanjel.
Prireditev ob podelitvi nagrade Maksa Fabianija za leto 2010, ki jo je organiziralo Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije, Občina Komen in Ustanova Maks Fabiani v sodelovanju z ministrstvom za kulturo in ministrstvom za okolje in prostor, na njej pa je imel nagovor minister za okolje in prostor Roko Žarnić.
Predsednik Društva urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije Peter Basin in minister za okolje in prostor Roko Žarnić sta podelila priznanje avtorjem urbanističnega načrta Novo mesto.
Foto: Rosana Rijavec/STA

Štanjel, grad Štanjel. Prireditev ob podelitvi nagrade Maksa Fabianija za leto 2010, ki jo je organiziralo Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije, Občina Komen in Ustanova Maks Fabiani v sodelovanju z ministrstvom za kulturo in ministrstvom za okolje in prostor, na njej pa je imel nagovor minister za okolje in prostor Roko Žarnić. Foto: Rosana Rijavec/STA

Štanjel, grad Štanjel.
Prireditev ob podelitvi nagrade Maksa Fabianija za leto 2010, ki jo je organiziralo Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije, Občina Komen in Ustanova Maks Fabiani v sodelovanju z ministrstvom za kulturo in ministrstvom za okolje in prostor, na njej pa je imel nagovor minister za okolje in prostor Roko Žarnić.
Foto: Rosana Rijavec/STA

Štanjel, grad Štanjel. Prireditev ob podelitvi nagrade Maksa Fabianija za leto 2010, ki jo je organiziralo Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije, Občina Komen in Ustanova Maks Fabiani v sodelovanju z ministrstvom za kulturo in ministrstvom za okolje in prostor, na njej pa je imel nagovor minister za okolje in prostor Roko Žarnić. Druga nagrada je šla v roke Aleksandru Ostanu in ateljeju Ostan Pavlin. Foto: Rosana Rijavec/STA

Štanjel, grad Štanjel.
Prireditev ob podelitvi nagrade Maksa Fabianija za leto 2010, ki jo je organiziralo Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije, Občina Komen in Ustanova Maks Fabiani v sodelovanju z ministrstvom za kulturo in ministrstvom za okolje in prostor, na njej pa je imel nagovor minister za okolje in prostor Roko Žarnić.
Druga nagrada je šla v roke Aleksandru Ostanu in ateljeju Ostan Pavlin.
Foto: Rosana Rijavec/STA

Štanjel, grad Štanjel. Prireditev ob podelitvi nagrade Maksa Fabianija za leto 2010, ki jo je organiziralo Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije, Občina Komen in Ustanova Maks Fabiani v sodelovanju z ministrstvom za kulturo in ministrstvom za okolje in prostor, na njej pa je imel nagovor minister za okolje in prostor Roko Žarnić. Nagrada Maksa Fabianija. Foto: Rosana Rijavec/STA

Štanjel, grad Štanjel.
Prireditev ob podelitvi nagrade Maksa Fabianija za leto 2010, ki jo je organiziralo Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije, Občina Komen in Ustanova Maks Fabiani v sodelovanju z ministrstvom za kulturo in ministrstvom za okolje in prostor, na njej pa je imel nagovor minister za okolje in prostor Roko Žarnić.
Nagrada Maksa Fabianija.
Foto: Rosana Rijavec/STA

Štanjel, grad Štanjel. Prireditev ob podelitvi nagrade Maksa Fabianija za leto 2010, ki jo je organiziralo Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije, Občina Komen in Ustanova Maks Fabiani v sodelovanju z ministrstvom za kulturo in ministrstvom za okolje in prostor, na njej pa je imel nagovor minister za okolje in prostor Roko Žarnić. Foto: Rosana Rijavec/STA

Štanjel, grad Štanjel.
Prireditev ob podelitvi nagrade Maksa Fabianija za leto 2010, ki jo je organiziralo Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije, Občina Komen in Ustanova Maks Fabiani v sodelovanju z ministrstvom za kulturo in ministrstvom za okolje in prostor, na njej pa je imel nagovor minister za okolje in prostor Roko Žarnić.
Foto: Rosana Rijavec/STA

Štanjel, grad Štanjel. Prireditev ob podelitvi nagrade Maksa Fabianija za leto 2010, ki jo je organiziralo Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije, Občina Komen in Ustanova Maks Fabiani v sodelovanju z ministrstvom za kulturo in ministrstvom za okolje in prostor, na njej pa je imel nagovor minister za okolje in prostor Roko Žarnić. Predsednik Društva urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije Peter Basin in minister za okolje in prostor Roko Žarnić sta podelila priznanje avtorjem idejne zasnove pozidave degradiranega območja. Foto: Rosana Rijavec/STA

Štanjel, grad Štanjel.
Prireditev ob podelitvi nagrade Maksa Fabianija za leto 2010, ki jo je organiziralo Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije, Občina Komen in Ustanova Maks Fabiani v sodelovanju z ministrstvom za kulturo in ministrstvom za okolje in prostor, na njej pa je imel nagovor minister za okolje in prostor Roko Žarnić.
Predsednik Društva urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije Peter Basin in minister za okolje in prostor Roko Žarnić sta podelila priznanje avtorjem idejne zasnove pozidave degradiranega območja.
Foto: Rosana Rijavec/STA

Štanjel, grad Štanjel. Prireditev ob podelitvi nagrade Maksa Fabianija za leto 2010, ki jo je organiziralo Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije, Občina Komen in Ustanova Maks Fabiani v sodelovanju z ministrstvom za kulturo in ministrstvom za okolje in prostor, na njej pa je imel nagovor minister za okolje in prostor Roko Žarnić. Nagrada Maksa Fabianija. Foto: Rosana Rijavec/STA

Štanjel, grad Štanjel.
Prireditev ob podelitvi nagrade Maksa Fabianija za leto 2010, ki jo je organiziralo Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije, Občina Komen in Ustanova Maks Fabiani v sodelovanju z ministrstvom za kulturo in ministrstvom za okolje in prostor, na njej pa je imel nagovor minister za okolje in prostor Roko Žarnić.
Nagrada Maksa Fabianija.
Foto: Rosana Rijavec/STA

Štanjel, grad Štanjel. Prireditev ob podelitvi nagrade Maksa Fabianija za leto 2010, ki jo je organiziralo Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije, Občina Komen in Ustanova Maks Fabiani v sodelovanju z ministrstvom za kulturo in ministrstvom za okolje in prostor, na njej pa je imel nagovor minister za okolje in prostor Roko Žarnić. Nagrada Maksa Fabianija. Foto: Rosana Rijavec/STA

Štanjel, grad Štanjel.
Prireditev ob podelitvi nagrade Maksa Fabianija za leto 2010, ki jo je organiziralo Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije, Občina Komen in Ustanova Maks Fabiani v sodelovanju z ministrstvom za kulturo in ministrstvom za okolje in prostor, na njej pa je imel nagovor minister za okolje in prostor Roko Žarnić.
Nagrada Maksa Fabianija.
Foto: Rosana Rijavec/STA

Maks Fabiani je v tem kraškem prostoru pustil neizbrisen pečat kot arhitekt in urbanist pa tudi kot župan; s to nagrado pa je dobil tudi poklon, ki ga doslej v slovenskem prostoru ni bil deležen, je v pozdravnem nagovoru na slovesnosti dejal komenski župan Uroš Slamič.

Nagrado Maksa Fabianija za izjemne dosežke na področju urbanizma in prostorskega planiranja so začeli podeljevati leta 2006. Ker jo podeljujejo vsaki dve leti, je to šele tretja nagrada zapored. Ker pa je tudi nagrada ogledalo našega časa, kot je v nagovoru poudaril župan, je bilo v zadnjih dveh letih na izbiro manj investicij in s tem tudi manj projektov zaradi gospodarske krize.

"Pomembna lastnost graditve in arhitekture je njena univerzalnost," je poudaril slavnostni govornik, minister za okolje in prostor Roko Žarnić. "Težnja po kakovostno urejenem okolju se vsebinsko prav nič ne razlikuje v Sloveniji ali drugod po svetu, saj gre za lokalni, medlokalni, globalni ali nacionalni okvir in kjer so pravila in vzorci zelo podobni," je dejal Žarnić.

Kadar pa zakonsko urejanje preveč popusti, pride po ministrovih besedah do odklonov, ki so v družbi prepoznavni kot ogrožanje osebne in splošne varnosti ali kot nedopusten poseg v okolje. Nasprotno pa pretirano normativno določanje ravnanj in togih tehničnih pravil zavira kreativnost, je zaključil Žarnić.

Tega pa pri tokratnih nagrajencih ni bilo opaziti. Arhitekt Aleksander Ostan in atelje Ostan Pavlin sta priznanje Maksa Fabianija dobila za idejno zazidalno zasnovo naselja v opuščenem kamnolomu in separaciji v Podutiku pri Ljubljani. Kot je povedal predsednik komisije za podelitev nagrade Andrej Pogačnik, je to odličen primer ponovne uporabe degradiranega urbanega okolja. Ta idejna zasnova je bila predlagana kot slovenska kandidatka za evropsko planersko nagrado in se uvrstila med 28 najboljših.

Drugo priznanje Maksa Fabianija pa je pripadlo avtorjem urbanističnega načrta Novega mesta Izidorju Jerali, Mojci Tavčar ter arhitektkama Liljani Jankovič in Jelki Hudoklin. Urbanistični načrt je že pravno sprejet prostorski akt in je del občinskega prostorskega načrta.