Slovenija 12.11.2010 14:09

Letošnji Murkov nagrajenec Marko Terseglav

Ljubljana, 12. novembra - Murkovo nagrado za življenjsko delo, ki jo podeljuje Slovensko etnološko društvo, je letos prejel Marko Terseglav. Murkovi priznanji sta bili podeljeni Slovenskemu etnografskemu muzeju in etnologinji Jani Mlakar Adamič iz Zasavskega muzeja Trbovlje. Podeljeni sta bili tudi dve Murkovi listini.

Marko Terseglav, sodelavec Glasbenonarodopisnega inštituta ZRC SAZU, je po besedah komisije "s svojo življenjsko in raziskovalno držo vidno zaznamoval slovensko folkloristiko in etnologijo. S to držo je v svojem raziskovalnem in pedagoškem delu neopazno premoščal razdalje med raziskovanjem in raziskovanim, med znanostjo in odzivnostjo v javnosti, med resnobnostjo raziskovalnih svetov in sproščenostjo, ki nevsiljivo odpira vrata. Vrata učenosti in vrata na domače dvorišče današnjega, včerajšnjega in jutrišnjega dne", utemeljitev nagrade povzema današnje Delo.

Slovenski etnografski muzej si je Murkovo priznanje prislužil za stalno razstavo Jaz, mi drugi - podobe mojega sveta, s katero so v muzeju končali dolgoletno vsebinsko prenovo, etnologinja Jana Mlakar Adamič pa za odmevno razstavo in monografijo Kaj pa vi sploh delate? in druge dosežke pri etnološkem raziskovanju načina življenja v Zasavju v zadnjih letih.

Murkovo listino za kontinuirane dejavnosti, večletna prizadevanja ali enkratne dosežke, ki bogatijo, ohranjajo in popularizirajo etnološko znanje, je letos prejelo pred desetimi leti ustanovljeno Turistično društvo Lokavec, da bi uredilo muzejsko zbirko nekdanje kovaške obrti. V njem sodelujejo domačini, vikendaši in strokovnjaki, z njegovim delom pa je zaživelo društveno in družabno življenje in pomeni most med kulturno dediščino ter sodobnimi vsakdanjiki in prazniki.

Drugo Murkovo listino je prejelo etnološko društvo Srečno Zabukovica-Liboje in montanist Jože Hribar za ohranjanje rudarske dediščine v obliki muzejske zbirke v Kulturnem domu Svoboda Griže v Migojnicah ter rudarskega muzeja na prostem.

Nagrade so v četrtek podelili v Slovenskem etnografskem muzeju.