Slovenija 18.11.2010 15:22

Izšla tretja knjiga o vernakularni arhitekturi Slovenije

Ljubljana, 18. novembra - Fakulteta za arhitekturo in založba i2 sta poskrbeli za izid tretje v vrsti knjig Arhitektura Slovenije, vernakularna arhitektura Boruta Juvanca. Gre za preprosto arhitekturo nešolanih mojstrov, ki so svoje znanje gradili na tradiciji, dediščini in na podlagi lastnih izkušenj. Knjiga pokriva osrednji pas Slovenije.

Ljubljana. Profesor na Fakulteti za arhitekturo Peter Fister. Foto: Dejan Mijović/STA

Ljubljana.
Profesor na Fakulteti za arhitekturo Peter Fister.
Foto: Dejan Mijović/STA

Kot je na današnji predstavitvi v Cankarjevem domu dejal profesor na Fakulteti za arhitekturo Peter Fister, je knjiga nadaljevanje prejšnjih dveh, s čimer nastaja ne le celovita predstavitev posameznih regij v slovenskem izvenmestnem prostoru, ampak hkrati tudi posebna oblika razumevanja pojavnosti in vrednotenja vernakularne arhitekture v slovenskem in tudi v širšem evropskem prostoru.

V knjigi je poudarek na povezavi med kulturo bivanja in arhitekturo. Teoretično izhodišče je misel enega najpomembnejših arhitekturnih teoretikov 20. stoletja Bruna Zevija, da je arhitektura "oblikovan prostor z določeno vsebino in ta vsebina je človek". To pa je za razumevanje vse arhitekture, ne le vernakularne, lahko edino merilo, ki omogoča resnično spoznanje, kaj je ta oblikovani prostor skozi preteklost in v določenem okolju ter s tem v odnosu do človeka, ki ga je gradil, predstavljal in kakšne so njihove vrednote, je prepričan Fister.

Fister je pred leti Slovenijo razdelil na več kot 70 arhitekturnih regij, vendar pa bi bilo nemogoče napisati in izdati toliko knjig, zato se je Juvanc odločil za izdajo petih. V prvi je bil predstavljen alpski del, v drugi vernakularna arhitektura severovzhodnega dela Slovenije, v tretji je osrednji pas Slovenije. To je pas, ki teče od Tolminskega do hrvaške meje, za katerega pa je značilna izjemno raznolika arhitektura, od velike kamnite hiše na Šentviški planoti do repnice na Bizeljskem.

V knjigi predgovoru in pregledni karti sledi teorija, tej pa predstavitve posameznih objektov v sliki in besedi. Ob koncu je dodan slovarček. Serijo knjig Arhitektura Slovenije bosta sklenili knjigi o vernakularni arhitekturi južnega hribovja in kraško-mediteranskega dela.