Slovenija 18.11.2010 16:06

Vlada sprejela sklep o preoblikovanju filmskega sklada v agencijo

Ljubljana, 18. novembra - Vlada je na današnji seji sprejela sklep o preoblikovanju Filmskega sklada RS, ki je bil javni sklad, v Slovenski filmski center, ki bo imel status javne agencije. Preoblikovanje predpisuje zakon o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji RS. Sklep določa namen, dejavnost in naloge agencije ter sestavo, pristojnosti in dolžnosti njenih organov.

Sklep določa tudi pogoje za imenovanje ter razrešitev direktorja in pomočnika direktorja. Določa tudi sestavo, predvideno število in mandat strokovnih komisij ter sestavo pogodbe o sofinanciranju, pa tudi predvidene splošne akte in nadzor, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje.

Vlada bo agenciji zagotovila materialna in finančna sredstva za začetek dela in poslovanja, in sicer s prenosom prostorov in opreme s sklada v uporabo in upravljanje agencije.

Sklad mora v 60 dneh od sprejetja akta preoblikovati poslovni in finančni načrt v program dela, določen za javne agencije. Zaključno bilanco ter popis obveznosti, terjatev in premoženja pa bo sklad izvedel na zadnji dan poslovanja.

Javni uslužbenci, zaposleni na skladu, bodo nadaljevali svoje delo na agenciji na svojih delovnih mestih, pri čemer njihove pogodbe o zaposlitvi veljajo še naprej. Po sprejemu splošnega akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest agencije bo direktor sklenil z njimi nove pogodbe o zaposlitvi.