Slovenija 23.11.2010 14:07

Muzikološka Mantuanijeva nagrada letos Mariji Bergamo

Ljubljana, 23. novembra - Nagrado Slovenskega muzikološkega društva, poimenovano po Josipu Mantuaniju, letos prejme zaslužna profesorica Marija Bergamo. S svojim znanstvenim, strokovnim in pedagoškim delovanjem je odločilno zaznamovala delo in razvoj sodobne muzikološke stroke na Slovenskem. Nagrado ji bodo podelili 1. decembra ob 19. uri v mali dvorani ZRC SAZU.

Marija Bergamo je, še preden se je v začetku 80. let začela intenzivno posvečati znanstveno-raziskovalnemu in pedagoškemu delu na oddelku za muzikologijo Filozofske fakultete v Ljubljani, imela za seboj zavidljiv glasbeno-kritiški in publicistični opus, bibliografijo znanstvenih razprav in večletno vodenje glasbene redakcije prestižne založniške hiše Universal Edition na Dunaju.

Sprva se je znanstveno usmerila predvsem v zgodovinsko tematiko novejših obdobij, nato pa je svoj interes vse bolj usmerjala na področje estetike in sociologije glasbe ter sodobne sistematične muzikologije. Prav ta del stroke je na Slovenskem prva sistematično začrtala v učni program oddelka za muzikologijo in s tem omogočila nadaljnje razvijanje tega področja ne le na Filozofski fakulteti, temveč sploh v Sloveniji. V svojem delu je prav tako odpirala esencialna vprašanja o muzikološki stroki, njenih raziskovalnih znanstvenih metodologijah in poziciji le-te med znanostjo in umetnostjo.

Je avtorica več monografskih publikacij ter skoraj sto znanstvenih in strokovnih člankov. Njeni znanstveni članki so objavljeni v domačih in tujih muzikoloških revijah, nekateri tudi v znanstvenih revijah drugih strok. Prispevala je več prevodov nekaterih temeljnih teoretičnih del skladateljev Igorja Stravinskega, Ferruccia Busonija, Albana Berga, Arnolda Schönberga ter drugih avtorjev, kot sta Vasilij Kandinski in Nikolaj Kublin.

Kot dolgoletna predavateljica na Filozofski fakulteti v Ljubljani je s svojimi poglobljenimi, temeljitimi in metodološko izčiščenimi predavanji zaznamovala številne generacije študentov. Z enako predanostjo se je posvečala delovanju Slovenskega muzikološkega društva, v okviru katerega je med drugim uredila in pripravila več zvezkov zbirke Varia musicologica, še piše v utemeljitvi.

Slovensko muzikološko društvo Mantuanijevo nagrado podeljuje bienalno. Doslej so jo prejeli Andrej Rijavec, Primož Kuret in Jože Sivec.