Na hitro prelistano 4.12.2010 8:00

Na hitro prelistano: Novosti na domačem knjižnem trgu

Ljubljana, 4. decembra - Založba Modrijan je izdala roman avstralske pisateljice Kate Grenvile Skrita reka, Cankarjeva založba pa delo o kitajski filozofiji Jane Rošker Odnos kot jedro spoznanja. Tehniška založba Slovenije je bogatejša za priročnik z naslovom Drobci znanosti, Mladinska knjiga pa za Veliki novi bonton nemške avtorice Silke Schneider-Flaig.

Ljubljana. Knjiga Roberta Dinwiddia Drobci znanosti: vse, kar morate vedeti o znanosti, v majhnih in lahko prebavljivih porcijah. Foto: STA

Ljubljana.
Knjiga Roberta Dinwiddia Drobci znanosti: vse, kar morate vedeti o znanosti, v majhnih in lahko prebavljivih porcijah.
Foto: STA

Ljubljana. Knjiga Jane S. Rošker Odnos kot jedro spoznanja: Kitajska filozofija od antičnih klasikov do modernega konfucijanstva. Foto: STA

Ljubljana.
Knjiga Jane S. Rošker Odnos kot jedro spoznanja: Kitajska filozofija od antičnih klasikov do modernega konfucijanstva.
Foto: STA

Ljubljana. Knjiga Silke Schneider-Flaig Veliki novi bonton: primerno vedenje za vsako priložnost. Foto: STA

Ljubljana.
Knjiga Silke Schneider-Flaig Veliki novi bonton: primerno vedenje za vsako priložnost.
Foto: STA

Ljubljana. Knjiga Kate Grenville Skrita Reka. Foto: STA

Ljubljana.
Knjiga Kate Grenville Skrita Reka.
Foto: STA

SKRITA REKA - ROMAN AVSTRALSKE PISATELJICE O SOBIVANJU ANGLEŽEV IN ABORIGINOV V 19. STOLETJU

Roman pripoveduje o londonskem brodniku na Temzi Thornhillu, ki so ga zaradi nepomembne kraje leta 1806 z družino deportirali v kazensko kolonijo v Avstralijo, kjer so do tedaj živeli le aborigini. Pisateljica mojstrsko posnema realistični ton pripovedi 19. stoletja in dickensovsko razkriva "divjino" londonske revščine, ki ji sledi "divjina" avstralskega kontinenta. Pri opisu obeh svetov se vzdrži tako moralne kritike kot komentarja. Osredotoča se na zgodbo: družinsko, ki si jo je Thornhill izvolil sam, ter družbeno, ki mu je bila vsiljena. Delo je poslovenila Katarina Mahnič.

Avstralska pisateljica Kate Grenville (1950) je slovenskim bralcem doslej znana le po zgodbi Imam se prima, vključeni v antologijo sodobne avstralske kratke proze. Za roman "Lilian's Story" (Liljanina zgodba) je leta 1984 - istega leta je objavila svoj knjižni prvenec, zbirko kratkih zgodb "Bearded Ladies" (Bradate ženske) - prejela avstralsko nagrado vogel. Svetovno slavo ji je prinesla nagrada orange za komični roman "The Idea of Perfection" (Želja po popolnosti). Za Skrito reko je prejela nagrado Commonwealtha za književnost ter se uvrstila v ožji izbor za bookerja.

ODNOS KOT JEDRO SPOZNANJA - OPIS ZGODOVINE KITAJSKE FILOZOFIJE

Delo Odnos kot jedro spoznanja: Kitajska filozofija od antičnih klasikov do modernega konfucijanstva ponuja drugačen vpogled v pisano panoramo kitajske idejne zgodovine, ki sega vse od antičnih protofilozofskih klasikov pa do sodobnih sintez evroameriške in postmaostične miselnosti. Bralca vodi do uvida v posebnosti kitajskega iskanja spoznanja. Drugačno razumevanje človeškega bivanja nudi tudi možnost kritične relativizacije idejne zgodovine človeštva. Zato lahko kitajska filozofija, kot piše na naslovnici knjige, vsaj delno zapolni vrzel odtujenosti, ki opredeljuje krizo sodobne zahodne filozofije. Drugačnost njenih uvidov v temeljna vprašanja bivanja je most, ki presega okvire utečenih predsodkov.

Jana Rošker (1960) je sinologijo in pedagogiko študirala na dunajski univerzi, na kateri je tudi doktorirala. Strokovno se je izpopolnjevala tudi na Kitajskem in na Tajvanu, kjer je predavala daoistično filozofijo in metodologijo medkulturnih raziskav. Kot prva slovenska sinologinja je soustanoviteljica in večletna predstojnica oddelka za azijske in afriške študije Filozofske fakultete v Ljubljani. Je tudi prevajalka številnih del, njeno najpomembnejše avtorsko delo pa je "Searching for the Way - Theory of knowledge in Premodern and Modern China", ki je na spisku obvezne literature za doktorski študij kitajske filozofije na tajvanskih univerzah.

DROBCI ZNANOSTI - PRIROČNIK ZA BOLJŠE RAZUMEVANJE AKTUALNIH ZNANSTVENIH TEM

Knjiga Drobci znanosti je namenjena predvsem bralcem, ki niso poznavalci znanosti, pa bi vendar bi se radi seznanili z različnimi področji znanosti, s katerimi se pogosto srečujejo bodisi na delovnem mestu, v pogovoru s prijatelji in znanci ali pa jih zasledijo v časopisih, na televiziji, internetu. V delu avtor Robert Dinwiddie pojasnjuje zgodovino problemov, s katerimi se sooča moderna znanost, poudari njihovo bistvo ter jasno in preprosto razloži pomen tehničnih strokovnih izrazov.

Knjiga obravnava raznovrstna področja, od varnosti cepiv, zadnjih raziskav v podzemnih pospeševalnikih delcev do novih odkritij na področju genetike ter pozitivnih in negativnih učinkih uporabe biogoriv oz. obnovljivih virov energije. Knjiga bo, kot so prepričani v založbi, pripomogla k boljšemu poznavanju znanstvenih dejstev o temah, ki vzbujajo mešane občutke, kot so vzroki za klimatske spremembe, raziskave matičnih celic, odlaganje jedrskih odpadkov ali preizkušanje zdravil na živalih. Delo je prevedel Andrej Tomše.

VELIKI NOVI BONTON - NAPOTKI ZA OLIKO IN LEPŠE VEDENJE

Veliki novi bonton je razdeljen na več poglavij. V prvem avtorica Silke Schneider-Flaig, sicer pravnica, urednica strokovnih revij in pisateljica, podaja osnove lepega vedenja, kot so pozdravljanje, predstavljanje, kramljanje in vedenje za jedilno mizo. V nadaljevanju opiše bonton v zasebnem življenju, od sodobnega sporazumevanja, do bontona na zabavah, na posebnih življenjskih dogodkih, na kulturnih prireditvah, oriše tudi športno obnašanje in pojasni malo šolo bontona. Posebno pozornost nameni bontonu v poslovnem svetu. Odgovarja na vprašanja, kaj so primerna oblačila, kako spretno nastopiti v javnosti, kako vzpostaviti prijetne odnose s sodelavci. Knjigi pa so dodane tudi posebnosti bontonov po svetu. Delo je prevedla Irena Madric.