Slovenija 14.12.2010 11:44

Akademik France Bernik prejel avstrijski častni križ

Ljubljana, 14. decembra - Akademik France Bernik je prejel avstrijski častni križ za znanost in umetnost I. reda. Odlikovanje za pomemben prispevek k poglobitvi odnosov med Slovenijo in Avstrijo na področju literarnih znanosti mu je danes v rezidenci izročil avstrijski veleposlanik v Sloveniji Erwin Kubesch.

Ljubljana. Akademik France Bernik. Foto: Daniel Novakovič/STA

Ljubljana.
Akademik France Bernik.
Foto: Daniel Novakovič/STA

Ljubljana. Akademik France Bernik. Foto: Daniel Novakovič/STA

Ljubljana.
Akademik France Bernik.
Foto: Daniel Novakovič/STA

V utemeljitvi odlikovanja so zapisali, da Bernika z Avstrijo povezuje veliko vezi. Je član in senator pri Evropski akademiji znanosti in umetnosti iz Salzburga. Kot poznavalec zahodnoevropske literature je slovensko literaturo popeljal v mednarodne literarno-komparativistične tokove, popestril pa je tudi avstrijsko literarno znanost.

V času predsedovanja Slovenski akademiji znanosti in umetnosti (SAZU) se je Bernik zavzemal za intenzivno sodelovanje z Avstrijo. Z intelektualno izmenjavo s pripadniki slovenske manjšine v Avstriji je pomembno prispeval k ohranitvi in razvoju kulture in govora avstrijske manjšine. Med drugim je bil gostujoči predavatelj na Zvezni gimnaziji za Slovence v Celovcu, predaval je tudi v Innsbrucku. Podeljeno odlikovanje pomeni zahvalo za Bernikova "prizadevanja za človeške in znanstvene vezi, ki jih je stkal v vseh teh letih", še piše v utemeljitvi.

Literarni zgodovinar, pisatelj in akademik France Bernik se je rodil leta 1927 v Zapužah pri Ljubljani. Leta 1951 je diplomiral na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Leta 1957 je bil iz političnih razlogov izključen. Tri leta pozneje je doktoriral na ljubljanski Filozofski fakulteti. Med letoma 1961 in 1972 je bil tajnik in urednik Slovenske matice v Ljubljani, med letoma 1972 in 1999 pa znanstveni in višji znanstveni sodelavec ter znanstveni svetnik Inštituta za slovensko literaturo in literarne vede pri SAZU. Leta 1984 je postal redni profesor zgodovine slovenske književnosti.

Leta 2003 je postal dopisni član Akademije znanosti v Göttingenu, redni član Leibniz-Sozietät Berlin in častni član Ameriškega biografskega instituta Društva za slovenistične študije. Med letoma 1992 in 2002 je bil predsednik SAZU.

V slovenskih in tujih publikacijah je objavil več kot 400 znanstvenih in strokovnih prispevkov s področja slovenske literature v evropskem kontekstu. Je avtor 16 knjig, ki večinoma obravnavajo dela Ivana Cankarja in simbolizem. Več del je objavil tudi nemščini.

Prejel je vrsto priznanj, med njimi naziv ambasador RS v znanosti (1994), zlati častni znak svobode RS (1997) in Zoisovo nagrado za življenjsko delo na področju literarnih znanosti (1999). Prejel je tudi številna mednarodna priznanja.