Slovenija 16.12.2010 13:51

Zbirka Zbrana dela bogatejša za pet knjig

Ljubljana, 16. decembra - Zbirka Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev, katere izdajanje je pred časom prevzel Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU, je bogatejša za pet knjig. To so četrta in peta knjiga zbranega dela Dominika Smoleta, druga knjiga zbranega dela Zofke Kveder, zbrano delo Ivana Hribovška in monografija Ivana Hribovška.

Obe knjigi zbranega dela Dominika Smoleta je uredil in opombe zapisal Goran Schmidt. V četrti knjigi, podnaslovljeni Nezbrana kratka proza, dramaturški spisi, članki, intervjuji, pisma, so zbrana vsa avtorjeva dramska besedila razen Antigone in Krsta pri Savici, ki sta jima posvečeni druga in tretja knjiga. Enajst besedil, od mladostnega prvenca (1946) do poslednjega (1984), spremljajo običajne znanstvene opombe, celovit pregled kritiških, literarnoteoretskih in literarnozgodovinskih odmevov ter urednikov komentar.

Peta knjiga, podnaslovljena Dramski spisi III, pa je raznorodna. Literarno vrednost ima nekaj kratkih zgodb, zgodovinsko vrednost jedki polemični spisi, za določnejše obrise Smoletove osebnosti pa so dragoceni njegovi intervjuji in redka pisma. Znanstvene opombe in urednikov komentar izrisujejo zgodovinsko in psihološko ozadje.

Druga knjiga zbranega dela Zofke Kveder, ki jo je uredila in opombe napisala Katja Mihurko Poniž, nosi podnaslov Nezbrana proza 1898-1903, črtice/povesti/novele. Knjiga prinaša pripovedno prozo, ki sodi v pisateljičino ustvarjalno najbolj intenzivno obdobje, ko je ob treh proznih zbirkah objavila tudi izjemno veliko črtic, povesti in novel v dnevnem časopisju, revialnem tisku in almanahih.

Ivanu Hribovšku se je posvetil France Pibernik, ki je uredil knjigo njegovega zbranega dela in zbirko obogatil tudi z Hribovškovo monografijo. V zbranem delu je predstavljen celoten opus prezgodaj umrlega slovenskega klasika: Pesmi 1944, nezbrane in zgodnje pesmi, članki predavanja in pisma. Monografija pa je doslej najbolj celovito zasnovana literarnozgodovinska študija o Hribovšku.

V zbirki Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev je doslej izšlo 31 celotnih opusov slovenskih književnikov, nekaj jih še izhaja. Natisnjenih je bilo 228 knjig zbranih del in 11 monografij o književnikih. Na mesto glavnega urednika zbirke z letom 2011 stopa Matija Ogrin, ki bo to nalogo glavnega urednika prevzel od akademika Franceta Bernika.