Slovenija 21.12.2010 10:13

Ljubljana s Centrom sodobnih umetnosti Rog v projektu Second Chance

Ljubljana, 21. decembra - Ljubljana s projektom prenove nekdanje tovarne Rog v Center sodobnih umetnosti Rog sodeluje v projektu Second Chance. Razvojno raziskovalni projekt petih evropskih mest, odločenih, da opuščena industrijska območja oživijo s pomočjo kulture in ustvarjalnosti, ob Ljubljani poteka v Nürnbergu, Leipzigu, Benetkah in Krakovu.

Ljubljanska partnerja projekta sta mestna občina Ljubljana ter Muzej in galerije mesta Ljubljane. Kot je za STA povedal načelnik oddelka za kulturo na ljubljanski mestni občini Uroš Grilc, je mestno občino Ljubljana k sodelovanju povabil vodilni partner, mesto Nürnberg. Predmet razvojnega projekta Second Chance je po njegovih besedah oživljanje ali nadaljevanja razvoja postindustrijskih območij s pomočjo kulture in ustvarjalnosti. Revitalizacija degradiranega območja nekdanje tovarne Rog v novo kulturno umetniško središče se tako v celoti sklada s projektom.

Poleg nekdanje tovarne koles Rog so v projekt vključene še nekdanja tovarna AEG v Nürnbergu, Halle 14 leipziške predilnice, Arsenale v Benetkah in depo tramvajev v Krakovu. Vrednost projekta, ki se bo zaključil junija 2013, je 2.882.700 evrov. Projekt se je po Grilčevih besedah sicer formalno začel v začetku letošnjega leta, ko je bil potrjen v okviru programov Srednje Evrope, dejansko pa je stekel šele letošnjega julija, ko je ljubljanska mestna občina skupaj z Muzejem in galerijami mesta Ljubljane vzpostavila ekipo, ki dela na projektu.

Kot je še povedal Grilc, je prvi del projekta potekal v usklajevanju petih partnerskih mest, saj je pomemben del projekta tudi vzpostavitev skupne metodologije. Doslej so vzpostavili spletno stran projekta in natisnili skupno zloženko ter pripravili primere dobrih praks. Na lokalni ravni je v izdelavi analiza prednosti in slabosti, nevarnosti in priložnosti projekta revitalizacije tovarne Rog. Poleg tega pripravljajo razvojno vizijo za Center sodobnih umetnosti Rog, ki bo podlaga nadaljnjim raziskavam. Rezultati prvih analiz bodo javno predstavljeni v začetku prihodnjega leta.

Za novi center umetnosti je arhitekturne načrte izdelal na natečaju izbran biro MX_SI iz Barcelone. Pri tem so, kot je povedal Grilc, sledili smernicam Zavoda za spomeniško varstvo, saj je tovarna Rog registrirana kot kulturna dediščina. Skozi projekt Second Chance bodo poskušali tudi ugotoviti, na kakšen način lahko vključijo zgodovino tovarne Rog in z njo povezanih ljudi v kulturni center.

Ker so ob pripravljanju javnega natečaja na občini ugotovili, da je veljaven prostorski akt za območje nekdanje tovarne Rog potreben spremembe, so pripravili novega. Občinski podrobni prostorski načrt za del območja urejanja CI 5/6 Rog je bil že sprejet in objavljen v uradnem listu. Na upravni enoti je tudi že vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja za rušitev, do konca leta pa bodo vložili tudi vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo Centra sodobnih umetnosti Rog in pripadajočih podzemnih garaž, je še povedal Grilc.

V investicijskem programu za območje med Trubarjevo cesto, Rozmanovo ulico in Ljubljanico je bilo, kot je bilo javnosti predstavljeno pred letom dni, predvidenih 82 milijonov evrov. Projekt se je sedaj osredotočil na obnovo nekdanje tovarne Rog z izgradnjo centra sodobnih umetnosti in pripadajočih podzemnih garaž, v izdelavi je tudi novelacija investicijskega načrta. Ko bo ta pripravljen, bodo objavili razpis za zasebnega partnerja.

Odločitev za to, katere vsebine bodo našle mesto v Centru sodobnih umetnosti Rog, izhaja iz strategije razvoja kulture v mestni občini Ljubljana 2008-2011. Poleg vizualne umetnosti bo center namenjen tudi oblikovanju in arhitekturi. Ta področja po Grilčevem mnenju v Ljubljani nujno potrebujejo ustrezno infrastrukturo, kot so razstavišče za večje prireditve, umetniški ateljeji in bivalni ateljeji za gostujoče ustvarjalce. Skozi razvojni projekt Second Chance bodo, kot poudarja Grilc, ugotovili, na kakšen način omenjena področja in dejavnosti umestiti v center sodobnih umetnosti Rog ter kako bi bilo mogoče smiselno povezati sedanje vsebine z načrtovanimi.