Slovenija 20.12.2010 16:58

Mariborski mestni svet vnovič za projekt Centra uprizoritvenih umetnosti

Maribor, 20. decembra - Tudi novi mariborski mestni svet je danes na izredni seji podprl projekt Centra uprizoritvenih umetnosti Maribor oz. Maksa, kot je novo ime načrtovanega projekta na območju nekdanje Merinke na Studencih. Svetniki so se seznanili s sklepom julijske korespondenčne seje o sklenitvi najemne pogodbe za najem ter sprejeli nekatere vsebinske dopolnitve.

Mariborski župan Franc Kangler je uvodoma pojasnil, da se mu zdi prav, da glede na polemike zaradi korespondenčne seje o projektu ponovno odprejo razpravo v novem mestnem svetu, čeprav je vse pretekle očitke zavrnil kot neutemeljene.

"Ni pa preprosto biti župan mesta, ki bo gostilo Evropsko prestolnico kulture, pa do tega trenutka od države ni prejelo še niti evra investicijskih sredstev," ni ob tem pozabil dodati Kangler. Župan je kljub vsemu prepričan, da bodo nekatera odprta vprašanja v zvezi s štirimi najpomembnejšimi investicijami, mariborsko knjižnico, umetnostno galerijo, ureditvijo brežine reke Drave in Maksom, dorekli že prihodnji ponedeljek, ko se bo sestal s predsednikom vlade Borutom Pahorjem.

Projekt so svetnikom podrobneje predstavili vsi, ki so kakorkoli vpleteni v EPK. V.d. generalnega direktorja zavoda Maribor 2012 Vladimir Rukavina je tako dejal, da ne drži, da se je projekt pojavil na novo, saj je po njegovem bil v nekoliko drugačni obliki zaobjet že v kandidaturi Maribora za EPK. Ob vseh ostalih z EPK povezanih projektih Rukavina Maksa razume kot edini presežek, ki v primeru, da EPK ne bi bilo, sploh ne bi bil zgrajen.

Predstavnik investitorja, družbe ZIM, ki je sicer v večinski občinski lasti, Matjaž Knez je povedal, da že vse od julijske seje intenzivno delajo na pridobitvi zemljišč, dokumentacije in finančnih sredstev. Še pred koncem letošnjega leta bodo podpisali pogodbo o nakupu zemljišča, projekt pa bo po njegovih zagotovilih zaključen do marca 2012.

Čeprav so tudi v opoziciji vsi po vrsti zatrjevali, da projektu ne nasprotujejo, pa je bilo med njihovimi svetniki tudi precej pomislekov. V Listi za pravičnost in razvoj so se tako spraševali, ali si mesto to v sedanjih razmerah lahko privošči. Vodja svetniške skupine Stojan Auer, ki je za izvedbo programov namesto gradnje Maksa celo brezplačno ponujal svojo Festivalno dvorano, je tako predlagal, da bi z odločanjem počakali do Kanglerjevega srečanja s Pahorjem prihodnji teden.

Župan je takšno možnost zavrnil, je pa pristal na ustanovitev petčlanskega gradbenega odbora, v katerem bodo trije predstavniki opozicije, prav tako, pa bo nadzorni odbor pred podpisom najemne pogodbe podal svoje soglasje, kar bodo po njegovem dovolj dobre varovalke za realizacijo celotnega projekta.

Ob tem je tudi dejal, da je oblika gradnje s podjetjem v večinski lasti občine edina možnost, da projekt izpeljejo v tako kratkem času, dodal pa je še, da si bo sam prizadeval, da objekt čim prej po letu 2012 preide v last občine, še bolje pa države.

Center uprizoritvenih umetnosti bo po zamisli režiserja in predsednika programskega sveta javnega zavoda Maribor 2012 Tomaža Pandurja zrasel na lokaciji opuščene tekstilne tovarne na desnem nabrežju Drave na Studencih. Mestni svet je na za javnost nenapovedani dopisni seji julija izdal soglasje za najemno pogodbo z mariborskim investicijskim podjetjem ZIM za najem prostorov v skupnem obsegu 10.454 kvadratnih metrov. Cena najema znaša 15,9 evra za kvadratni meter mesečno, najemno razmerje pa je sklenjeno za obdobje 20 let.