Slovenija 22.12.2010 13:36

Ministrstvo za kulturo pripravilo osnutek zakona o STA in ga pošilja v javno razpravo

Ljubljana, 22. decembra - Ministrstvo za kulturo je pripravilo osnutek zakona o Slovenski tiskovni agenciji (STA) in ga danes pošilja v enomesečno javno razpravo. Kot je dejala ministrica za kulturo Majda Širca ob predstavitvi osnutka, zakon spreminja financiranje agencije, krepi avtonomijo delovanja novinarjev STA, ob tem pa ohranja obstoječo statusno-pravno obliko.

Ljubljana, ministrstvo. Novinarska konferenca ministrstva za kulturo, na kateri sta ministrica Majda Širca in direktor direktorata za medije Vojko Stopar predstavila osnutek zakona o Slovenski tiskovni agenciji in stališče do problematike Notranjskega muzeja. Direktor direktorata za medije Vojko Stopar in ministrica za kulturo Majda Širca. Foto: Nebojša Tejić/STA

Ljubljana, ministrstvo.
Novinarska konferenca ministrstva za kulturo, na kateri sta ministrica Majda Širca in direktor direktorata za medije Vojko Stopar predstavila osnutek zakona o Slovenski tiskovni agenciji in stališče do problematike Notranjskega muzeja.
Direktor direktorata za medije Vojko Stopar in ministrica za kulturo Majda Širca.
Foto: Nebojša Tejić/STA

Ljubljana, ministrstvo. Novinarska konferenca ministrstva za kulturo, na kateri sta ministrica Majda Širca in direktor direktorata za medije Vojko Stopar predstavila osnutek zakona o Slovenski tiskovni agenciji in stališče do problematike Notranjskega muzeja. Ministrica za kulturo Majda Širca in direktor direktorata za medije Vojko Stopar. Foto: Nebojša Tejić/STA

Ljubljana, ministrstvo.
Novinarska konferenca ministrstva za kulturo, na kateri sta ministrica Majda Širca in direktor direktorata za medije Vojko Stopar predstavila osnutek zakona o Slovenski tiskovni agenciji in stališče do problematike Notranjskega muzeja.
Ministrica za kulturo Majda Širca in direktor direktorata za medije Vojko Stopar.
Foto: Nebojša Tejić/STA

Ljubljana, ministrstvo. Novinarska konferenca ministrstva za kulturo, na kateri sta ministrica Majda Širca in direktor direktorata za medije Vojko Stopar predstavila osnutek zakona o Slovenski tiskovni agenciji in stališče do problematike Notranjskega muzeja. Direktor direktorata za medije Vojko Stopar. Foto: Nebojša Tejić/STA

Ljubljana, ministrstvo.
Novinarska konferenca ministrstva za kulturo, na kateri sta ministrica Majda Širca in direktor direktorata za medije Vojko Stopar predstavila osnutek zakona o Slovenski tiskovni agenciji in stališče do problematike Notranjskega muzeja.
Direktor direktorata za medije Vojko Stopar.
Foto: Nebojša Tejić/STA

Ljubljana, ministrstvo. Novinarska konferenca ministrstva za kulturo, na kateri sta ministrica Majda Širca in direktor direktorata za medije Vojko Stopar predstavila osnutek zakona o Slovenski tiskovni agenciji in stališče do problematike Notranjskega muzeja. Ministrica za kulturo Majda Širca. Foto: Nebojša Tejić/STA

Ljubljana, ministrstvo.
Novinarska konferenca ministrstva za kulturo, na kateri sta ministrica Majda Širca in direktor direktorata za medije Vojko Stopar predstavila osnutek zakona o Slovenski tiskovni agenciji in stališče do problematike Notranjskega muzeja.
Ministrica za kulturo Majda Širca.
Foto: Nebojša Tejić/STA

Ljubljana, ministrstvo. Novinarska konferenca ministrstva za kulturo, na kateri sta ministrica Majda Širca in direktor direktorata za medije Vojko Stopar predstavila osnutek zakona o Slovenski tiskovni agenciji in stališče do problematike Notranjskega muzeja. Direktor direktorata za medije Vojko Stopar. Foto: Nebojša Tejić/STA

Ljubljana, ministrstvo.
Novinarska konferenca ministrstva za kulturo, na kateri sta ministrica Majda Širca in direktor direktorata za medije Vojko Stopar predstavila osnutek zakona o Slovenski tiskovni agenciji in stališče do problematike Notranjskega muzeja.
Direktor direktorata za medije Vojko Stopar.
Foto: Nebojša Tejić/STA

Ljubljana, ministrstvo. Novinarska konferenca ministrstva za kulturo, na kateri sta ministrica Majda Širca in direktor direktorata za medije Vojko Stopar predstavila osnutek zakona o Slovenski tiskovni agenciji in stališče do problematike Notranjskega muzeja. Direktor direktorata za medije Vojko Stopar in ministrica za kulturo Majda Širca. Foto: Nebojša Tejić/STA

Ljubljana, ministrstvo.
Novinarska konferenca ministrstva za kulturo, na kateri sta ministrica Majda Širca in direktor direktorata za medije Vojko Stopar predstavila osnutek zakona o Slovenski tiskovni agenciji in stališče do problematike Notranjskega muzeja.
Direktor direktorata za medije Vojko Stopar in ministrica za kulturo Majda Širca.
Foto: Nebojša Tejić/STA

Ljubljana, ministrstvo. Novinarska konferenca ministrstva za kulturo, na kateri sta ministrica Majda Širca in direktor direktorata za medije Vojko Stopar predstavila osnutek zakona o Slovenski tiskovni agenciji in stališče do problematike Notranjskega muzeja. Foto: Nebojša Tejić/STA

Ljubljana, ministrstvo.
Novinarska konferenca ministrstva za kulturo, na kateri sta ministrica Majda Širca in direktor direktorata za medije Vojko Stopar predstavila osnutek zakona o Slovenski tiskovni agenciji in stališče do problematike Notranjskega muzeja.
Foto: Nebojša Tejić/STA

Ljubljana, ministrstvo. Novinarska konferenca ministrstva za kulturo, na kateri sta ministrica Majda Širca in direktor direktorata za medije Vojko Stopar predstavila osnutek zakona o Slovenski tiskovni agenciji in stališče do problematike Notranjskega muzeja. Ministrica za kulturo Majda Širca. Foto: Nebojša Tejić/STA

Ljubljana, ministrstvo.
Novinarska konferenca ministrstva za kulturo, na kateri sta ministrica Majda Širca in direktor direktorata za medije Vojko Stopar predstavila osnutek zakona o Slovenski tiskovni agenciji in stališče do problematike Notranjskega muzeja.
Ministrica za kulturo Majda Širca.
Foto: Nebojša Tejić/STA

Ljubljana, ministrstvo. Novinarska konferenca ministrstva za kulturo, na kateri sta ministrica Majda Širca in direktor direktorata za medije Vojko Stopar predstavila osnutek zakona o Slovenski tiskovni agenciji in stališče do problematike Notranjskega muzeja. Direktor direktorata za medije Vojko Stopar. Foto: Nebojša Tejić/STA

Ljubljana, ministrstvo.
Novinarska konferenca ministrstva za kulturo, na kateri sta ministrica Majda Širca in direktor direktorata za medije Vojko Stopar predstavila osnutek zakona o Slovenski tiskovni agenciji in stališče do problematike Notranjskega muzeja.
Direktor direktorata za medije Vojko Stopar.
Foto: Nebojša Tejić/STA

Po besedah Širce je sedanja ureditev STA v formalnem smislu neprimerna. Zakon bo po njenih besedah uredil delovanje in organizacijo STA skladno z evropskimi pravili glede transparentnosti financiranja dejavnosti javne službe oz. s pravili o državnih pomočeh.

Delovanje STA namreč trenutno ureja akt o ustanovitvi družbe, ki pa ne vsebuje nobenih pravil, ki bi urejale preglednost financiranja, čeprav to zahtevajo direktive Evropske komisije, pojasnjuje ministrica.

Tako zakon natančno opredeljuje javno službo, ki jo opravlja STA. Javna služba se bo financirala iz državnega proračuna. Trenutno v letni proračun STA po besedah direktorja direktorata za medije Vojka Stoparja država prispeva dva milijona evrov, pri tem obsegu financiranja iz državnega proračuna nameravajo ostati tudi po uveljavitvi zakona.

Zakon po Širčinih besedah krepi avtonomnost delovanja novinarjev in novinark z določbami, ki urejajo imenovanje odgovornega urednika. Tega bo imenoval direktor, vendar pa bo za imenovanje potrebna podpora absolutne večine članov uredništva. Če kandidat zadostne podpore uredništva ne bo prejel, lahko člani uredništva, podobno kot pri zakonu o Radioteleviziji Slovenija, predlagajo svojega kandidata za odgovornega urednika.

Zakon na novo uvaja nadzorni svet. Štel bo pet članov, od katerih bo štiri imenoval državni zbor z dvotretjinsko večino prisotnih poslancev, enega nadzornika bodo izmed sebe izvolili zaposleni na STA. Po Stoparjevih besedah bodo direktor in nadzorniki za svoje delo na STA odškodninsko odgovorni in bodo potrebovali izpit za delovanje v nadzornih organih.

Zakon prav tako zagotavlja strokovnost nadzornega sveta, saj bodo njegovi člani morali biti strokovnjaki na področju medijev, prava, ekonomije oz. informacijski strokovnjaki, pojasnjuje ministrica. Trenutno STA nadzornega sveta nima, to funkcijo opravlja vlada.

Nadzorni svet bo po zakonu na podlagi javnega razpisa imenoval direktorja agencije, medtem ko ga je doslej imenovala vlada. Stopar predvideva, da bo nadzorni svet izvoljen v parlamentu v roku treh mesecev po uveljavitvi zakona.