Slovenija 20.1.2011 5:30

V Trstu projekt za spodbujanje sporazumevanja med ljudmi

Trst, 20. januarja - Skupina Gruppo 78 iz Trsta je pripravila umetniški projekt, katerega namen je spodbuditi sporazumevanje med ljudmi v Trstu, njegovi okolici in širše prek namišljene meje razumljivosti italijanskega jezika v Sloveniji. Projekt bo kot happening potekal 21. januarja v nekdanji psihiatrični bolnišnici z udeležbo umetnikov in ob sodelovanju občinstva.

Na dogodek, naslovljen "Oltrezid", bodo povabili osebe iz Trsta, ki ne razumejo slovensko, in iz Slovenije, ki ne razumejo italijansko. Skupaj bodo sedle za dolgo mizo, da se soočijo s položajem, ko za komunikacijo pomaga samo še poetika. Zabavni dogodek bosta krojila natakarja, ki bosta gostom za mizo prinašala nenavadne jedi.

Umetniška skupina je dogodek pripravila iz prepričanja, da v novi Evropi brez meja te še vedno obstajajo. Kot je zapisala koordinatorica projekta Maria Campitelli, na slovenskem območju ob Trstu italijanski jezik izgineva, a se ljudje tega še ne zavedajo. Generacija, ki se mu postopoma oddaljuje, je še premlada, da bi občutila razliko, generacija, ki italijanščino pozna, pa je še vedno v večini.

Problem komunikacije med obema sosednjima narodoma mora, tako Campitellijeva, družba še zaznati in se ozavestiti. Problem bo, če ne nastopijo spremembe smernic poučevanja obeh jezikov z obeh strani, postal še resnejši za generacije, ki sledijo.

Srečanje med enojezičnimi Italijani in Slovenci bo osnovano na kritični igrivosti in bo spodbujalo prisotne, da se poslužujejo zunanje pomoči za razumevanje dogajanja. Happening bo z umetniškim video posnetkom dokumentiral David Skerlj.

Dogodek bo spremljala razstava, ki bo imela cilj, da dokaže omenjene trditve. Na njej bodo sodelovali Elisabetta Bacci, Fabiola Faidiga, Paolo Ferluga, Jasna Merku, Lucio Perini in Franco Vecchiet.

Končni cilj projekta je želja, da bi šole v Trstu in drugih krajih Furlanije-Julijske krajine kot tudi v sosednjih krajih Slovenije predlagale vzporedno dvojno jezikovno poučevanje, da bi otroke že takoj vzgojili v dvojezičnosti, ki je za to obmejno območje potrebna.

Naslov "Oltrezid" je spoj dveh besed, italijanske in slovenske, ter simbolično pomeni "onstran zidu".