Slovenija 20.1.2011 13:35

Evropski projekt za rokodelsko dediščino v prostoru ob meji

Celovec, 20. januarja - Rokodelsko kulturno dediščino v čezmejnem prostoru med Slovenijo in avstrijsko Koroško želijo projektni partnerji v obeh državah ohraniti, nadgraditi in razvijati s čezmejnim evropskim projektom DUO Kunsthandwerk. Med drugim načrtujejo podatkovno bazo za domačo in umetnostno obrt ter mrežne informacijske centre, so danes povedali v Celovcu.

Po splošni deklaraciji Unesca o kulturni raznolikosti iz leta 2001 so rokodelske dejavnosti pomemben del kulturne dediščine in gibalo kulturne raznolikosti ter jamstvo za trajnostni razvoj. Čezmejni projekt DUO Kunsthandwerk naj zato teh dejavnosti in spretnosti ne bi samo ohranjal, temveč tudi razvijal in prenašal na mlajše generacije.

Projekt se je začel septembra lani in se bo do maja 2013 izvajal v Sloveniji na škofjeloškem območju ter v regijah Koroška, Obsotelje in Kozjansko, v Avstriji pa na jugu zvezne dežele Koroška. Vodilni partner projekta s skupno vrednostjo 647.000 evrov je Podjetniški center Slovenj Gradec. Partnerji v Sloveniji so Razvojna agencija Sora, Mestna občina Slovenj Gradec ter Javni zavod za kulturo, turizem in razvoj občine Rogatec. Na avstrijski strani v projektu sodelujejo Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik, Slovenska prosvetna zveza in Krščanska kulturna zveza.

Kot so povedali projektni partnerji na avstrijski strani na današnji predstavitvi v Celovcu, med načrtovane naloge sodi priprava čezmejne podatkovne baze rokodelskih dejavnosti, izdelovalcev in izdelkov ter ustanovitev čezmejnih informacijskih centrov za domačo in umetnostno obrt. Ti naj bi delovali na avstrijskem Koroškem v Celovcu, v Sloveniji pa v Slovenj Gradcu, Škofi Loki in Rogatcu. Poleg tega pripravljajo priročnik s standardiziranimi programi tradicionalnih rokodelskih znanj, katalog rokodelskih izdelkov in snemanje dokumentarnega filma.

Načrtovana je tudi spletna stran za domačo in umetnostno obrt v čezmejnem prostoru med Slovenijo in Avstrijo. Ta bo javnosti dostopna predvidoma v letu dni, ko bodo zbrani in obdelani osnovni podatki.

Poseben načrt projekta DUO Kunsthandwerk je oblikovanje izvirnih in hkrati regionalno prepoznavnih spominkov na dvojezičnem območju avstrijske Koroškem. Slednjih tam namreč manjka.

S projektom želijo partnerji po eni strani nagovoriti rokodelce, ki sami ustvarjajo, po drugi strani pa želijo to znanje in spretnosti posredovati otrokom in mladini v vrtcih in šolah. Predvsem pa naj bi se povečala prepoznavnost čezmejnega območja ter krepila kulturna in regionalna identiteta, kar je zaradi ohranjanja jezika in kulturne dediščine še posebej pomembno za slovensko narodno skupnost na avstrijskem Koroškem. A četudi so vsi projektni partnerji v obeh državah slovenske ustanove, nameravajo vključiti tudi rokodelsko dediščino in ustvarjalce iz nemško govorečega okolja avstrijske Koroške.