Svet 27.1.2011 5:00

Začel se je projekt Digitalizacija sodobne umetnosti za Europeano

Bruselj, 27. januarja - Evropska komisija in konzorcij DCA (Digitalizacija sodobne umetnosti), ki ga sestavlja 25 partneric iz desetih držav članic in dveh pridruženih držav, Hrvaške in Islandije, sta zagnala projekt Digitalizacija sodobne umetnosti. Z njim želita povečati delež sodobne umetnosti na spletnem portalu Europeana.

V 30 mesecih namerava 21 muzejev in umetnostnih ustanov digitalizirati približno 27.000 sodobnih umetniških del in dokumentov, ki dela umeščajo v kontekst, ter jih tako narediti dostopne na Europeani. V projektu, ki ga sofinancira Evropska komisija, bo 25 institucij partneric izdelalo kvalitetne digitalne reprodukcije ter poskrbelo za njihovo dolgoročno hranjenje in dostop do njih.

Obenem bodo sestavile smernice in dokumentirale najboljše prakse pri digitaliziranju sodobne umetnosti, kar bo v pomoč pri prihodnjih tovrstnih projektih. Do julija 2013 bodo metapodatki o digitaliziranih predmetih klasificirani, obogateni, kontekstualizirani in obdelani za prikazovanje na Europeani.

Projekt DCA bo vključeval tudi pomanjšane digitalne podobe predmetov in povezave do kvalitetnih reprodukcij. Partnerske institucije lahko te digitalne vsebine objavijo na svojih spletnih straneh ali drugih portalih. To bo povečalo javno dostopnost do zbirk sodobne umetnosti partnerskih institucij in izboljšalo splošne možnosti uporabe. Digitalne reprodukcije in metapodatki bodo prispevali tudi k ohranjanju umetnin in z njimi povezanih dokumentov.

Namen projekta DCA je narediti sodobno umetnost bolj vidno na spletu ter ozavestiti širšo javnost, da je ta bistven izraz in neprecenljiva sestavina evropske kulture. Europeana uporabnikom omogoča, da raziskujejo digitalne vsebine v evropskih muzejih, knjižnicah, arhivih in avdiovizualnih zbirkah. Trenutno vsebuje 14,6 milijona predmetov in od novembra 2008, ko je bila objavljena, beleži že milijone zadetkov, so sporočili z ljubljanske Moderne galerije, ki je tehnični partner projekta.