SPK 2010 31.1.2011 11:31

MOL objavila razpis za projekte svetovne prestolnice knjige v letu 2011

Ljubljana, 31. januarja - Mestna občina Ljubljana (MOL) je objavila razpis za izbor projektov v okviru programa Ljubljana - svetovna prestolnica knjige 2010. Razpis je namenjen štirim programskim sklopom: literarnemu festivalu Literature svetovnih celin in projektom Rastem s knjigo za srednješolce, Knjige za vsakogar ter Knjiga in mesto. Razpis je odprt do 28. februarja.

Višina odobrenih sredstev za projekt bo odvisna od skupne višine prejetih točk za posamezen projekt ter obsega in zahtevnosti projekta. O sofinanciranju prijavljenih projektov za literarni festival in programski sklop Knjige za vsakogar bosta odločala MOL in Javna agencija za knjigo (JAK). O financiranju prijavljenih projektov za programski sklop Rastem s knjigo za srednješolce bo odločala JAK, za sofinanciranje prijavljenih projektov za sklop Knjiga in mesto pa MOL.

Predvidena vrednost sredstev javnega razpisa je 525.000 evrov. V sklopu literarnega festivala bodo sofinancirali en projekt, v okviru programskega sklopa Knjige za vsakogar pa predvidoma sedem projektov. Znotraj slednjega sklopa bosta MOL in JAK podprla izdajo šestih knjig. MOL pa bo podprl še izdajo ene slikanice na temo bobra Bora. Programski sklop Rastem s knjigo za srednješolce predvideva en projekt, sklop Knjiga in mesto pa sedem projektov.

MOL in JAK želita prek razpisa tudi v letu 2011 podpreti projekte, ki so zaživeli v letu 2010. S tem bosta med drugima omogočili, da bodo knjige v okviru projekta Knjige za vsakogar izšle v nakladi najmanj 5000 izvodov in bodo naprodaj na celotnem območju Slovenije v knjigarnah, knjižnicah in kulturnih inštitucijah, po najvišji ceni 5 evrov.

Ljubljana bo nosilka Unescovega naslova svetovna prestolnica knjige do 23. aprila, s projekti promocije knjige in branja pa bo MOL nadaljevala tudi pozneje. Ker bo Ljubljana letos kandidirala za Unescov trajni naziv Mesto literature, je ta razpis pomemben tudi v tem pogledu, piše na spletni strani MOL.

Zainteresirani naj vloge pošljejo na naslov: Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljubljana. Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani MOL. Prijavitelji lahko dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo tudi na MOL, v času uradnih ur.