Slovenija 1.2.2011 13:57

Razprave Jožeta Sivca o operi v Ljubljani zbrane v monografiji

Ljubljana, 1. februarja - Muzikološki inštitut ZRC SAZU je iz revij in zbornikov obudil besedila o zgodovini opere v Ljubljani izpod peresa zaslužnega univerzitetnega profesorja muzikologije Jožeta Sivca ter jih izdal v monografiji z naslovom Opera na ljubljanskih odrih od klasicizma do 20. stoletja. Knjiga je pri založbi ZRC izšla ob avtorjevi 80-letnici.

Ljubljana. Knjiga avtorja Jožeta Sivca z naslovom Opera na ljubljanskih odrih od klasicizma do 20. stoletja. Foto: STA

Ljubljana.
Knjiga avtorja Jožeta Sivca z naslovom Opera na ljubljanskih odrih od klasicizma do 20. stoletja.
Foto: STA

Sivec je o operi pisal na vseh ravneh, saj je avtor tako znanstvenih monografij kot vrste znanstvenih in strokovnih razprav ter številnih prikazov opernih del, ki so izšli v priložnostnih gledaliških listih. S poglobljeno raziskavo primarnih virov je postavil temelje za vsa nadaljnja raziskovanja na področju zgodovine opere na Slovenskem.

Sodelavca inštituta Metoda Kokole in Klemen Grabnar sta v monografiji zbrala 15 njegovih morebiti manj znanih razprav, ki govorijo o virih in recepciji pa tudi produkciji opere v raznih ljubljanskih gledaliških hišah skozi več kot dve stoletji. Izbrana poglavja so v knjigi urejena kronološko, dogajanje v slovenski prestolnici pa je postavljeno tudi v sočasni evropski okvir in širša družbeno-kulturna gibanja, je na današnji predstavitvi povedala Kokoletova.

V besedilih, ki so zbrana v knjigi, je Sivec obravnaval delovanje glasbenega gledališča v določenih obdobjih, med njimi italijansko opero v drugi polovici 18. stoletja, nemške gledališke družbe v obdobju klasicizma ter vzpon in propad nemške opere v Stanovskem gledališču. Nadalje se je posvečal recepciji opernih del določenega repertoarja in del nekaterih najbolj znanih skladateljev, kot so Mozart, Rossini, Verdi. V zadnjih poglavjih pa je osvetlil slovensko operno ustvarjalnost.

Njegovi prispevki so izšli v karseda neokrnjeni obliki, ker pa so nastali v različnem času in bili objavljeni v različnih publikacijah - nekateri tudi pred več kot 30 leti, so bili potrebni določeni tehnični popravki in dopolnila. Urednika sta med drugim poenotila naslove opernih del, posodobila navajanje virov ter dodala komentirano slikovno gradivo, od portretov obravnavanih skladateljev do reprodukcij tipičnih strani glasbeno-gledaliških besedil in fotografij s predstav. Monografijo bogatita tudi kazalo omenjenih glasbeno-gledaliških del in celotna avtorjeva bibliografija.

Zbrana besedila po besedah sourednice vsebinsko dopolnjujejo nekatere segmente Sivčevih bolj znanih monografskih del, kot sta Opera v Stanovskem gledališču v Ljubljani od leta 1790 do 1861 in Opera skozi stoletja.

Pred Sivcem sta opero raziskovala Stanko Škerl in Dušan Ludvik, vendar predvsem z literarnozgodovinskega vidika. Njegov namen pa je bil podati stilno fiziognomijo opernega repertoarja in preučiti problematiko operne reprodukcije ter pokazati, koliko je opera v gledališču vplivala na podobo glasbenega življenja tedanje Ljubljane, je pojasnil avtor.