Slovenija 2.2.2011 15:24

V okviru projekta Državljan(stvo) v novi dobi izšla dva zbornika

Ljubljana, 2. februarja - V okviru projekta Državljan(stvo) v novi dobi: Državljanska vzgoja za multikulturni in globaliziran svet sta izšla zbornika Državljanstvo in globalizacija ter Nova državljanstva v dobi globalizacije. S projektom želijo sicer opozoriti na pomen aktivne vloge posameznika v globalni družbi.

Zbornika, ki so ju danes predstavili na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani, je uredil Jernej Pikalo z omenjene fakultete. V knjigah so zbrani prispevki slovenskih in tujih strokovnjakov, med drugim tudi klasične razprave o državljanski vzgoji in državljanstvu ter tuje izkušnje, s katerimi želijo spodbuditi razmišljanje o načinih vzgoje in izobraževanja za globalno državljanstvo v Sloveniji.

Kot so zapisali v predstavitveni zloženki, so izzivi državljanske vzgoje za 21. stoletje usposobiti posameznika za družbeno življenje v sodobnem svetu, povečati njegovo zavedanje o globalnosti in multikulturnosti okolja, vključevanje vsebin o globalnih problemih v učni proces in s tem soustvarjanje državljana, ki je sposoben delovati v globaliziranem svetu.

Del omenjenega projekta, ki ga sofinancirata Evropski socialni sklad in ministrstvo za šolstvo in šport, je namenjen tudi novim premislekom o pojmu državljanstva. Hkrati pa v okviru projekta pripravljajo strokovne podlage za nove načine posredovanja znanj, namenjenih poučevanju državljanske vzgoje. V projekt so vključili tudi več strokovnih konferenc in srečanj.