Slovenija 8.2.2011 13:40

Z natečajem za kakovost slovenščine na avstrijskem Koroškem

Celovec, 8. februarja - Volbankova ustanova Pisana promlad, ki si prizadeva za dvig in krepitev kakovosti slovenščine na avstrijskem Koroškem, je skupaj s celovškima Krščansko kulturno zvezo (KKZ) in Slovensko prosvetno zvezo (SPZ) razpisala natečaj v pisanju, ki je namenjen mladim v treh starostnih skupinah. Natečaj naj bi prerasel v vsakoletno stalnico.

Z vztrajnim upadanjem števila koroških Slovencev in z vsesplošno prevlado nemškega jezika je raven slovenščine na avstrijskem Koroškem zlasti med mladino v zadnjih letih občutno upadla. Volbankova ustanova Pisana promlad ta razvoj želi zaustaviti s podpiranjem pisnega ustvarjanja. Natečaj z naslovom Na dan z besedilom, ki so ga danes predstavili v Celovcu, je odprt za tri starostne skupine.

Otroci, stari od osem do 11 let, lahko opišejo kakšno osebo ali žival ali pa sestavijo jezikovno igro s pesmicami ali izštevankami. Mladi v starosti med 12 in 15 leti naj bi ubesedili poročilo o izletu ali sodobno pravljico, 16 do 20-letni pa lahko izberejo med kritiškim zapisom o filmu, gledališki predstavi ali koncertu, napišejo kratko zgodbo ali pa tekmujejo s svojo poezijo. Prispevke bo ocenila strokovna žirija, nagrajenci pa bodo prejeli nagrade, med njimi je udeležba na delavnici za kreativno pisanje.

Poleg natečaja v pisanju za otroke in mladino Volbankova ustanova v sodelovanju s celovškima Pedagoško visoko šolo Viktorja Frankla ter Alpsko-jadransko univerzo pripravlja tudi delavnico kreativnega pisanja v slovenskem jeziku za učitelje in učiteljice. Namerava pa Volbankova ustanova podpreti tudi slovensko filmsko in gledališko ustvarjanja na avstrijskem Koroškem ter orkester slovenskih glasbenikov.

Volbankova ustanova je bila ustanovljena leta 2008 iz zapuščine zdravnika Jožeta Volbanka. Ta se je rodil leta 1897 Šentlipšu pri Žitari vasi na današnjem avstrijskem Koroškem. Po razpadu avstro-ogrske monarhije se je zavzemal za združitev južne Koroške z novonastalo južnoslovansko državo in je po plebiscitu leta 1920 moral zapustiti domačo deželo. V Kranjski Gori je bil priljubljen zdravnik in vseskozi spremljal tudi dogajanje med rojaki na drugi strani Karavank. Denarno je pomagal koroškim otrokom iz manj premožnih družin in svoje premoženje v oporoki po smrti leta 1981 zapustil v korist koroškim rojakom. Od leta 2008 z dediščino upravlja Volbankova ustanova, ki deluje po avstrijskem zakonu o zasebnih ustanovah, ki delujejo za splošno korist.