Slovenija 11.2.2011 15:48

Prešernov sklad zbira predloge za velike in male Prešernove nagrade

Ljubljana, 11. februarja - Upravni odbor Prešernovega sklada zbira predloge za Prešernovo nagrado in nagrade Prešernovega sklada za leto 2012. Veliko Prešernovo nagrado prejmejo ustvarjalci za vrhunske umetniške dosežke ali za življenjsko delo, nagrade sklada pa za pomembne umetniške dosežke zadnjih dveh let. Predloge zbirajo do 15. septembra.

Kandidate za Prešernovo nagrado in nagrado Prešernovega sklada lahko predlagajo posamezniki in pravne osebe. Prijavi naj bodo priloženi natančen opis življenjskega opusa ali umetniških projektov predlaganega ustvarjalca in utemeljitev pomena njegovega umetniškega prispevka za slovensko in mednarodno kulturno okolje.

Predloge je potrebno poslati na naslov: Ministrstvo za kulturo, Prešernov sklad, Maistrova 10, 1000, Ljubljana, je sporočil predsednik Upravnega odbora Prešernovega sklada Jaroslav Skrušny.

Prešernovi nagradi za življenjsko delo sta v letu 2011 prejela pesnik Miroslav Košuta in dirigent Anton Nanut. Nagrajenci Prešernovega sklada pa so bili pisatelj Emil Filipčič, glasbenik Zlatko Kaučič, igralka Janja Majzelj, oblikovalec Jure Miklavc, tenorist Branko Robinšak in ilustratorka Lilijana Praprotnik Zupančič.

Velika nagrada je letos znašala 21.000 evrov neto, mala pa 7000 evrov neto.