Slovenija 18.2.2011 11:32

Objavljen razpis za direktorja Slovenskega filmskega centra

Ljubljana, 18. februarja - Svet Slovenskega filmskega centra, javne agencije RS je na spletni strani Slovenskega filmskega centra in v uradnem listu objavil javni natečaj za delovno mesto direktorja Slovenskega filmskega centra. Zainteresirani morajo prijavo poslati do 8. marca.

Na predlog sveta Slovenskega filmskega centra bo vlada izbranega kandidata imenovala za direktorja za dobo petih let z možnostjo ponovnega imenovanja, vendar največ enkrat.

Slovenski filmski center trenutno kot v.d. direktorja vodi Samo Rugelj. Vlada ga je na to mesto imenovala 30. decembra lani. Njegov mandat traja do imenovanja novega direktorja, vendar največ šest mesecev od dneva vpisa Slovenskega filmskega centra v sodni register. V sodni register je bil Slovenski filmski center vpisan 20. januarja.