Slovenija 21.2.2011 14:08

KUD Police Dubove poziva k izločitvi Aleša Štegra iz komisije za mednarodno sodelovanje

Ljubljana, 21. februarja - KUD Police Dubove je na direktorja Javne agencije za knjigo RS (JAK) Slavka Pregla naslovilo odprto pismo, v katerem ga poziva, naj kot oseba, odgovorna za imenovanje članov strokovnih komisij, iz komisije za mednarodno sodelovanje zaradi nepristranskosti, nasprotja interesov in omejevanja konkurence izloči Aleša Štegra.

V kolikor meni, da ni potrebno izločiti Štegra iz omenjene komisije oziroma ga nadomestiti z nevtralnim članom, Pregla pozivajo, naj sam odstopi z mesta direktorja JAK zaradi podpiranja in spodbujanja nasprotja interesov in omejevanja konkurence v delovnih telesih agencije.

V pismu, ki ga je popisala predsednica društva Tatjana Jamnik, direktorja JAK tudi sprašujejo, na katero pravno podlago agencija opira zahtevo po razkritju poslovnih skrivnosti prijaviteljev na programski razpis JR7-PROGRAM-2010-2012 in njihovih poslovnih partnerjev?

Zahteve, da morajo prijavitelji končnemu finančnemu poročilu priložiti dokazila za upravičene stroške v višini 100 odstotkov vrednosti projekta in ne le največ 70 odstotkov, namreč, kot navajajo v pismu, ni ne v razpisnem besedilu JR7-PROGRAM-2010-2012 za leto 2010 niti v pogodbi, ki jo je agencija s prijavitelji sklenila v letu 2010. Zahteva JAK je zato po njihovem prepričanju nezakonita, saj od prijaviteljev zahteva več, kot je bilo navedeno v razpisnih pogojih in pogodbi, in povrhu vsega še za nazaj. S tem je, kot so zapisali, kršen zakon o splošnem upravnem postopku.

Poleg tega JAK izvajalce javnega kulturnega programa, kljub temu, da izpolnjujejo pogodbene obveznosti, drži v šahu z zadnjim odstavkom četrte točke razpisa JR7-PROGRAM-2010-2012 za leto 2010, ki pravi, da bodo pogoji za sklenitev letne pogodbe o sofinanciranju kulturnih programov za leti 2011 in 2012 izdana odločba o sofinanciranju kulturnega programa za leto 2011 in 2012, izpolnjevanje vseh pogodbenih obveznosti izvajalca javnega kulturnega programa do JAK in s strani JAK potrjeno zaključno poročilo izvajalca javnega kulturnega programa za preteklo koledarsko leto.

Sprašujejo tudi, kdo bo imel dostop do njihovih poslovnih skrivnosti in kako bo JAK zagotovila, da ne bodo prišle v roke njihove konkurence oziroma ne bodo zlorabljene v smislu omejevanja, preprečevanja in izkrivljanja konkurence?

Članu strokovne komisije za mednarodno sodelovanje Alešu Štegru, ki je tudi urednik Študentske založbe, očitajo, da kljub jasnem nasprotju interesov, sumu zlorabe notranjih podatkov in podatkov o konkurenci ter omejevanju konkurence na slovenskem knjižnem trgu, še vedno odloča o projektih konkurenčnih podjetij.

Prakso kraje tuje intelektualne lastnine od začetka svojega obstoja po njihovem prepričanju izvaja strokovna komisija za mednarodno sodelovanje, ki ji očitajo, da je poleti 2009 zainteresirani javnosti poslala uraden poziv, naj pošlje predloge za mednarodno sodelovanje, ki jih je strokovna komisija nato uporabila, pri izvedbi predlaganih idej pa "pozabila" k sodelovanju povabiti kot izvajalce tiste, ki so ideje dejansko predlagali.

V Kulturno-umetniškem društvu Police Dubov zahtevajo še, da se jih v skladu z zakonom o splošnem upravnem postopku upošteva v tem upravnem postopku kot stranskega udeleženca, saj želijo vstopiti v ta postopek zaradi varstva svojih pravnih koristi. Predvsem pa želijo biti obveščeni o manipulacijah z njihovimi zaupnimi podatki.