Slovenija 22.2.2011 10:49

V Narodni galeriji razstava, posvečena Franu Windischerju

Ljubljana, 22. februarja - Med osebnostmi, ki so soustvarjale zgodovino Narodne galerije, so imeli poleg ustanoviteljev in nekdanjih direktorjev pomembno mesto odborniki Narodne galerije. Fran Windischer je bil predsednik društva Narodna galerija od leta 1929 do leta 1964. V galeriji so pripravili razstavo, posvečeno njegovemu življenju in delu. Odprli jo bodo v četrtek.

Fran Windischer je skupaj z drugimi zaslužnimi odborniki in z direktorjem Ivom Zormanom vodil smelo, daljnosežno politiko ustvarjanja zbirke, ki je temelj ne le Narodne galerije, ampak tudi Moderne galerije. Darila, ki jih je v nacionalno zbirko prispeval osebno, ga opredeljujejo kot največjega posamičnega donatorja v zgodovini ustanove. Poleg darežljivosti ga je odlikovala tudi pogajalska spretnost, saj je za Narodno galerijo izposloval sredstva za odkupe ali dolgoročna posojila za mnoge umetnine, je v uvodu v razstavnem katalogu zapisala direktorica Narodne galerije Barbara Jaki.

Gospodarstvenik in publicist Fran Windischer se je rodil leta 1877 v Postojni. Obiskoval je klasično gimnazijo v Ljubljani. Leta 1896 se je vpisal na pravno fakulteto na univerzi na Dunaju, od drugega semestra pa je nadaljeval študij prava na univerzi v Gradcu, kjer je leta 1901 promoviral.

Predsednik društva Narodna galerija je bil do leta 1946, ko je bilo društvo z odločbo ministrstva za notranje zadeve LRS razpuščeno. Vlada LRS je istega leta ustanovila državni zavod s tem imenom. Kot predsednik Umetnostnozgodovinskega društva v Ljubljani od leta 1937 do 1948 je Windischer združeval svoje upravne sposobnosti z zanimanjem in ljubeznijo do zgodovine likovne umetnosti.

Še posebej se je posvetil zbiranju, odkupovanju in doniranju slik, kipov in grafik Narodni galeriji. Zlasti ga je zanimala življenjska in profesionalna pot sodobnih slovenskih likovnih umetnikov, katerih dela so z njegovo finančno pomočjo prav tako našla pot v nastajajočo zbirko tedanje Narodne galerije in v zbirko po drugi svetovni vojni nastale Moderne galerije.

Bil je tudi eden glavnih pobudnikov za spomenico o ustanovitvi Akademije znanosti in umetnosti ter Akademije za upodabljajočo umetnost v Ljubljani. Po drugi svetovni vojni je kot predsednik Narodne galerije sodeloval pri preoblikovanju Narodne galerije v državni zavod. Po dolgoletnem mandatu predsednika Umetnostnozgodovinskega društva se je posvetil obdelavi fototeke negativov, kartoteke del slovenskih umetnikov in slovenskih umetnostnih spomenikov v Zavodu za spomeniško varstvo LRS v Ljubljani. Umrl je leta 1955 v Ljubljani.

V sklopu predstavitev osebnosti, ki so soustvarjale zgodovino Narodne galerije, javnosti, so v galeriji že pripravili razstavo, posvečeno drugem direktorju galerije Karlu Dobidi. V pripravi je tudi že razstava, ki bo posvečena prvemu direktorju Narodne galerije Ivu Zormanu, tudi predsedniku društva Narodna galerija pred Windischerjem. Razstavo, posvečeno Windischerju, in publikacijo, ki jo spremlja, je vsebinsko zasnoval Aleksander Bassin v sodelovanju z bratom Petrom Bassinom. Odprli jo bodo 24. februarja ob 19. uri.