Slovenija 22.2.2011 16:37

Pregl: Zahteve JAK glede razpisa so bile znane vnaprej

Ljubljana, 22. februarja - V odprtem pismu je predsednica KUD Police Dubove Tatjana Jamnik zapisala, da Javna agencija za knjigo (JAK) od prijaviteljev na razpis JR7-PROGRAM-2010-2012 zahteva razkrivanje poslovnih skrivnosti. Direktor JAK Slavko Pregl se je odzval, da so bile zahteve JAK glede razpisa znane vnaprej, prijavitelji pa so se s podpisom z njimi strinjali.

Ljubljana, dvorana knjižnice Otona Zupančiča. Direktor JAK Slavko Pregl. Foto: Tamino Petelinšek/STA Arhiv: STA

Ljubljana, dvorana knjižnice Otona Zupančiča.
Direktor JAK Slavko Pregl.
Foto: Tamino Petelinšek/STA
Arhiv: STA

Po navedbah Pregla v pogodbi, ki so jo podpisali vsi prijavitelji, piše: "JAK ima pravico kadarkoli preverjati namensko porabo sredstev, izplačanih po tej pogodbi ter preverjati dokumentacijo, povezano s pogoji, kriteriji in upravičenimi stroški, navedenimi v javnem razpisu za program MS iz 1. člena te pogodbe."

"Razpis in podpisana pogodba sta tako pravni podlagi JAK, da ji prijavitelji posredujejo podatke. Sicer pa gre za obvezne priloge o upravičenih stroških projekta," je v odzivu na odprto pismo zapisal direktor JAK.

Jamnikova je Pregla pozvala tudi k izločitvi Aleša Štegra iz komisije za mednarodno sodelovanje. Če Pregl ne bi ukrepal, pa je predlagala, naj sam odstopi z mesta direktorja JAK zaradi podpiranja in spodbujanja nasprotja interesov in omejevanja konkurence v delovnih telesih agencije.

Glede razrešitve je Pregl navedel, da lahko svet JAK razreši člana komisije pred potekom mandata v primeru, da to sam zahteva, če pri delu ne ravna v skladu z namenom dela, s predpisi in sklepom o imenovanju, če ne opravlja svojih nalog ali če s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči večjo škodo ali zanemarja ali malomarno opravlja svoje naloge.

Pregl se je v odgovoru sklical še na nekatere odlomke iz javno dostopnega Pravilnika o delu strokovnih komisij. V njem je zapisano, da so člani komisij iz vrst uglednih avtorjev, znanstvenikov ali strokovnjakov, ki delujejo na področju knjige. Kot piše v pravilniku, pa član strokovne komisije ne sme sodelovati pri odločanju o zadevah, na katere je kakor koli poslovno ali osebno vezan.

Glede skrbi Jamnikove pred zlorabo podatkov s strani tretjih oseb, pa je Pregl iz pravilnika povzel, da morajo člani strokovne komisije pri svojemu delu upoštevati omejitve, ki izhajajo iz predpisov, ki urejajo varovanje osebnih in tajnih podatkov. Tajne in osebne podatke, ki so kot takšni določeni z zakonom, lahko uporabijo le v okviru svojih nalog, izključno v dovoljene namene in v dovoljenem obsegu, je spomnil direktor JAK.