Slovenija 25.2.2011 11:53

Ministrstvo objavilo razpis za izvajalce javnih projektov na področju kulturne dediščine

Ljubljana, 25. februarja - Ministrstvo za kulturo je objavilo javni razpis za izbor izvajalcev javnih kulturnih projektov na področju kulturne dediščine, ki jih bo v letu 2011 financiralo iz proračuna, namenjenega za kulturo. Predvidena vrednost razpoložljivih sredstev za razpis je 80.000 evrov. Razpis je odprt do 25. marca.

Predmet razpisa je sofinanciranje javnih kulturnih projektov izvajalcev, ki delujejo na področju kulturne dediščine, in sicer nevladnih in zasebnih kulturnih organizacij s statusom pravne osebe, katerih programi niso bili izbrani na javnem pozivu v obdobju 2010-2012, javnih zavodov, ki za leto 2011 s strani ministrstva niso bili neposredno pozvani k predložitvi programa dela in finančnega načrta, ter posameznikov, ki strokovno delujejo na področju kulturne dediščine.

Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču ministrstva med uradnimi urami. Na voljo je tudi na spletni strani ministrstva. Vlogo je potrebno poslati na naslov Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, so sporočili s službe za odnose z javnostmi ministrstva za kulturo.