Slovenija 25.2.2011 13:36

Nacionalni svet za kulturo posredoval vladi sveženj kulturnopolitičnih ukrepov

Ljubljana, 25. februarja - Nacionalni svet za kulturo je na pobudo predsednika vlade Boruta Pahorja na dopisni seji, ki je potekala 22. in 23. februarja, sprejel predlog svežnja kulturnopolitičnih ukrepov, s katerimi bi vlada prispevala k izboljšanju položaja kulture v družbi. Predloge ukrepov je vladi posredoval danes, so sporočili z ministrstva za kulturo.

Člani sveta so temeljne kulturnopolitične probleme Pahorju predstavili na decembrski seji. Premier jih je tedaj pozval, naj predlagajo ukrepe, ki bi pripomogli k uresničevanju ustavno opredeljenega položaja kulture v Sloveniji in k uresničevanju ciljev, začrtanih v nacionalnem programu za kulturo. Smernice za predloge ukrepov je svet sprejel na januarski seji, nato jih je uskladil ter o njih glasoval na dopisni februarski seji.

Člani sveta predlagajo, naj vlada vključuje kulturo in umetnost kot komponenti družbenega razvoja v vse razprave o razvoju in razvojne načrte. Kulturo in ustvarjalnost naj obravnava kot družbeno in ekonomsko enakovredni komponenti znanstveno-raziskovalni ali tehnični ustvarjalnosti.

Kot nadaljnji ukrep predlagajo, naj vlada podpre in zagotavlja ustrezno mesto in pomen spoznavanja umetnosti in kulture v splošnem izobraževanju na vseh stopnjah od predšolske naprej. Posebej naj vlada podpre ureditev materialne podlage izobraževanja za umetniške poklice, vključno s tehničnimi in organizacijsko-produkcijskimi poklici na univerzitetni ravni, ter čimprejšnjo izgradnjo vseh umetniških akademij.

Vlada naj, kot izhaja iz predloga ukrepov, ustanovi delovno telo, ki bo predlagalo, kako načrtno olajšati pogoje dela v kulturni produkciji in status samozaposlenih v kulturi. Potrebna je usmeritev sprememb zakonodaje ter vsebine novega nacionalnega kulturnega programa, tako da bo samostojnim ustvarjalcem na vseh področjih omogočen profesionalen razvoj in dostojno življenje.

"Vlada naj spodbuja tako kulturno politiko, ki podpira slovenske proizvajalce in potrošnike kulture in umetnosti ter širše popularne kulture, ker s tem ohranja in razvija tudi trge, ki so hkrati temeljni pogoj ustvarjalnosti in publik, ki ju imamo v mislih, ko govorimo o slovenski identiteti in skladnem kulturnem razvoju," se glasi naslednji ukrep.

Poleg tega naj vlada sproži dejavnosti, da bo Slovenija izdelala strategijo za podpiranje predstavitve vrhunskih dosežkov umetnosti in kulture iz Slovenije v tujini, še zlasti na pomembnih predstavitvah vseh zvrsti s sredstvi, ki jih ima država za to že na voljo. Podpira naj tudi vse kvalitetne javne ter zasebne samoorganizirane pobude, ki že obstajajo na tem področju, ter spodbuja in omogoča nastanek novih, kjerkoli je to mogoče.

Člani sveta od vlade tudi pričakujejo, da si bo prizadevala za take spremembe v zakonodaji Evropske unije, ki bodo omogočale praktično uveljavljanje pravice do lastne kulture v odprti tržni družbi. Zato predlagajo, da vlada ustanovi medresorsko ekspertno telo, ki bo identificiralo sporno zakonodajo in predlagalo nujne spremembe. Hkrati od vlade pričakujejo, da bo izdelala strategijo za uveljavljanje svojih stališč v Evropski uniji, še posebej s povezovanjem z vsemi, ki imajo podobne probleme kot Slovenija.