Slovenija 2.3.2011 13:47

Deset let znanstvene revije Studia historica Slovenica

Maribor, 2. marca - Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru je letos izdalo jubilejni, deseti letnik znanstvene revije Studia historica Slovenica. V desetih letih so po besedah urednika Darka Friša objavili ogromno število strokovnih razprav tako slovenskih kot tujih avtorjev in s tem pomembno prispevali k razvoju humanistike in družboslovja.

Maribor, Pokrajinski arhiv Maribor. Novinarska konferenca s predstavitvijo desetega letnika znanstvene revije Studia historica Slovenica - Časopis za humanistične in družboslovne študije. Znanstvena revija Studia historica Slovenica. Foto: Andreja Seršen Dobaj/STA

Maribor, Pokrajinski arhiv Maribor.
Novinarska konferenca s predstavitvijo desetega letnika znanstvene revije Studia historica Slovenica - Časopis za humanistične in družboslovne študije.
Znanstvena revija Studia historica Slovenica.
Foto: Andreja Seršen Dobaj/STA

Maribor, Pokrajinski arhiv Maribor. Novinarska konferenca s predstavitvijo desetega letnika znanstvene revije Studia historica Slovenica - Časopis za humanistične in družboslovne študije. Foto: Andreja Seršen Dobaj/STA

Maribor, Pokrajinski arhiv Maribor.
Novinarska konferenca s predstavitvijo desetega letnika znanstvene revije Studia historica Slovenica - Časopis za humanistične in družboslovne študije.
Foto: Andreja Seršen Dobaj/STA

Maribor, Pokrajinski arhiv Maribor. Novinarska konferenca s predstavitvijo desetega letnika znanstvene revije Studia historica Slovenica - Časopis za humanistične in družboslovne študije. Urednik znanstvene revije Studia historica Slovenica Darko Friš. Foto: Andreja Seršen Dobaj/STA

Maribor, Pokrajinski arhiv Maribor.
Novinarska konferenca s predstavitvijo desetega letnika znanstvene revije Studia historica Slovenica - Časopis za humanistične in družboslovne študije.
Urednik znanstvene revije Studia historica Slovenica Darko Friš.
Foto: Andreja Seršen Dobaj/STA

Studia historica Slovenica s podnaslovom Časopis za humanistične in družboslovne študije je interdisciplinarna in izdaja prispevke s področja zgodovinopisja, umetnostne zgodovine, slovenistike, etnologije in podobno, je na današnji novinarski konferenci pojasnil Friš.

Ni omejena le na slovenski prostor, saj vključuje tuje avtorje, obenem pa je prva številka vsakega letnika prevedena v več tujih jezikov. Uspelo se ji je tudi uvrstiti v več pomembnih referenčnih baz, kot sta ameriška Historical abstract in evropska ERIH, trenutno pa so v postopku recenzije za uvrstitev še v prav tako pomembno bazo Arts & Humanities Citation Index.

V zadnjih letih izhaja v dveh zvezkih s tremi številkami, vsaka izdaja pa je namenjena določeni temi. Medtem ko je bil prvi zvezek, ki je izšel leta 2001, namenjen prispevkom o Pavlu Turnerju, je letošnji jubilejni letnik posvečen prenosu sedeža lavantinske škofije iz Sv. Andraža v Maribor.

Friš je še izpostavil, da so razprave v osnovi znanstvene, a pisane v jeziku, ki je berljiv tudi za širšo javnost. Izgled revije se v desetih letih ni spreminjal, prav tako je bolj ali manj stalen tudi uredniški odbor, ki vključuje ugledne raziskovalce iz Slovenije, vseh sosednjih držav in ZDA.