Slovenija 7.3.2011 18:20

Poslanci podprli novelo zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo

Ljubljana, 7. marca - Poslanci DZ so z 68 glasovi za in nobenim proti sprejeli novelo zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, ki je bila v obravnavi po skrajšanem postopku. Z njo želi vlada izboljšati socialni položaj samozaposlenih v kulturi, novela pa prinaša tudi spremembe postopkov financiranja posebnih nalog splošnih in osrednjih knjižnic.

Ljubljana, DZ. Nadaljevanje redne seje DZ, na kateri so med drugim obravnavali predlog spremembe zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije, predlog zakona o socialnem podjetništvu, predlog zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja ter noveli zakonov o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in o uresničevanju javnega interesa za kulturo. Poslanec SDS France Cukjati. Foto: Nada Mihajlović/STA

Ljubljana, DZ.
Nadaljevanje redne seje DZ, na kateri so med drugim obravnavali predlog spremembe zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije, predlog zakona o socialnem podjetništvu, predlog zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja ter noveli zakonov o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in o uresničevanju javnega interesa za kulturo.
Poslanec SDS France Cukjati.
Foto: Nada Mihajlović/STA

Ljubljana, DZ. Nadaljevanje redne seje DZ, na kateri so med drugim obravnavali predlog spremembe zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije, predlog zakona o socialnem podjetništvu, predlog zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja ter noveli zakonov o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in o uresničevanju javnega interesa za kulturo. Poslanka SD Majda Potrata in poslanec SD Miran Potrč. Foto: Nada Mihajlović/STA

Ljubljana, DZ.
Nadaljevanje redne seje DZ, na kateri so med drugim obravnavali predlog spremembe zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije, predlog zakona o socialnem podjetništvu, predlog zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja ter noveli zakonov o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in o uresničevanju javnega interesa za kulturo.
Poslanka SD Majda Potrata in poslanec SD Miran Potrč.
Foto: Nada Mihajlović/STA

Novela predvideva triletno povprečenje dohodkov, ki naj bi se jih upoštevalo pri ugotavljanju dohodkovnega cenzusa, medtem ko se sedaj dohodkovni cenzus ugotavlja vsako leto.

Poleg tega razveljavlja 5. odstavek 55. člena zakona, ki je v postopku presoje pred ustavnim sodiščem in ki določa, da delavec, zaposlen v javnem zavodu na področju kulture, ki se mu redno odpove pogodba o zaposlitvi iz poslovnega razloga, nima pravice do odpravnine zaradi odpovedi iz poslovnega razloga, če izpolnjuje pogoje za upokojitev.

V zvezi s postopki financiranja posebnih nalog splošnih in osrednjih knjižnic predlog novele namesto javnega razpisa prinaša neposredni poziv, s katerim naj bi bile knjižnicam zagotovljene enake možnosti pri pridobivanju sredstev za dopolnjevanje knjižničnih zbirk in nakup računalniške opreme.