SPK 2010 21.3.2011 21:48

Svetniki soglasno za vključitev Ljubljane v Mednarodno mrežo mest zatočišč za preganjane pisatelje

Ljubljana, 21. marca - Ljubljanski svetniki so brez glasu proti podali soglasje za vključitev Mestne občine Ljubljana v Mednarodno mrežo mest zatočišč za preganjane pisatelje (ICORN). Mreža mest, ki deluje od leta 1994, nudi zatočišče pisateljem, preganjanim zaradi njihove umetniške ustvarjalnosti in izražanja mnenj. Vključitev bo občino stala 30.000 evrov na leto.

Ljubljana se z vključitvijo v omenjeno mrežo mest med drugim zaveže, da bo gostujočemu pisatelju in njegovi družini za dve leti priskrbela stanovanje, jim pomagala pridobiti tudi ustrezen pravni status za bivanje v mestu in pisatelju priskrbela mesečno štipendijo, ki se po dogovoru z upravnim središčem ICORN določi v skladu z mednarodno priznanimi indeksi življenjskih storitev, piše v gradivu za sejo. Pogodba, ki jo bo mol sklenila z ICORN, traja dve leti in se s tihim dogovorom po izteku tega roka obnovi, razen če se ne poda uradna izjava o njeni prekinitvi.

Dolžnost gostujočega pisatelja pa je, da je navzoč v javnem življenju Ljubljane, da svoja dela tudi objavlja in da ima javne nastope, v katerih promovira svoje delo. Zato je projekt tudi priložnost, da se izvirna slovenska ustvarjalnost razvija skozi stike z ustvarjalcem iz drugega kulturnega okolja.

Ljubljana bo za letno članarino v mreži ICORN plačala 2000 evrov, slabih 2500 evrov so letos predvideli za plačilo potnih stroškov in stroškov zdravstvenega zavarovanja, dobrih 13.500 načrtujejo za ureditev stanovanja in stroške nastanitve, slabih 12.000 evrov pa bodo namenili za plačilo mesečne štipendije pisatelju, ki je predlagana v višini povprečne mesečne bruto plače pri nas. Ustrezni pravi temelj za bivanje pisatelja pri nas je zakon o tujcih.

Mreža ICORN je začela delovati na pobudo Salmana Rushdieja in Mednarodnega parlamenta pisateljev leta 1994. V mrežo je vključenih že veliko mest v številnih demokratičnih državah, največ na Norveškem, kjer mreža deluje že od leta 1995. V teh mestih pisateljem iz Azerbajdžana, Čečenije, Irana, Zimbabveja, Iraka, Belorusije, Nigerije, Angole, Ugande in številnih drugih držav, kjer svoboda izražanja še ni zagotovljena, lokalne oblasti, ponekod tudi v sodelovanju z državnimi oblastmi, nudijo stanovanje za leto ali dve in dohodek v obliki štipendije za pisateljsko delo.

Mesto - zatočišče tako omogoči pisatelju, ki je največkrat moral zbežati iz domovine, da se izogne zaporu ali še čemu hujšemu in si v novem okolju ustvari novo socialno mrežo, si morda najde zaposlitev ali druge možnosti za preživetje.

Vključitev Ljubljane v to mrežo je del programa Ljubljana - svetovna prestolnica knjige 2010, kar bo Ljubljana še do 23. aprila. Ljubljana bo letos tudi kandidirala za pridobitev trajnega Unescovega naziva mesto literature, zato je pristop v ICORN izjemna priložnost, da se izkaže kot odprto in gostoljubno mesto, ki dejansko podpira knjigo, so še zapisali v gradivu.