Slovenija 26.3.2011 9:59

Predsednik sveta SNG Drama Ljubljana France Arhar o razrešitvi Iva Bana z mesta ravnatelja

Ljubljana, 26. marca - Predsednik sveta javnega zavoda SNG Drama Ljubljana France Arhar, sicer predsednik uprave UniCredit Bank Slovenija, je v zvezi s postopkom razrešitve Iva Bana z mesta ravnatelja ljubljanske Drame, ki ga je sprožilo ministrstvo za kulturo, povedal, da se svet ustanove še ni sestal, so pa načeloma dogovorjeni za 5. april.

Ljubljana. Predsednik uprave banke UniCredit France Arhar. Foto: Nebojša Tejić/STA Arhiv STA

Ljubljana.
Predsednik uprave banke UniCredit France Arhar.
Foto: Nebojša Tejić/STA
Arhiv STA

Vendar pa je, kot je še povedal za današnji Dnevnik, po njegovem mnenju ministrica za kulturo Majda Širca kršila pravne postopke. "Zdi se mi narobe, če so se na ministrstvu že odločili. Ministrica bi morala po formalnopravni plati ravnatelja o morebitni razrešitvi obvestiti šele potem, ko bi pridobila mnenje obeh svetov javnega zavoda in bi torej morala na naše mnenje počakati; navsezadnje nam je postavila rok 30 dni. Takšna bi bila pravna logika. Nobena stvar z neko odločitvijo še ni dokončna, kajti tudi ravnatelj ima pravico do ugovora in drugih postopkov," je Arhar povedal za časnik.

Ministrstvo za kulturo mora v primerih odstavitve vodilnega človeka nekega javnega kulturnega zavoda upoštevati vsaj tri pravilnike. Zakonska podlaga je zakon o zavodih, nato zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, pa tudi interni akti posameznega javnega zavoda.

V primeru Drame gre za sklep o ustanovitvi javnega zavoda SNG Drama Ljubljana. Ta v svojem 10. členu določa, kdaj je ravnatelj lahko razrešen pred iztekom svojega rednega mandata. Prav ta člen pa govori tudi o tem, da mora minister pred sprejemom sklepa o razrešitvi pridobiti predhodno mnenje sveta in strokovnega sveta ter šele nato seznaniti ravnatelja o razlogih za razrešitev, hkrati pa mu dati možnost, da se v roku 30 dni o njih izjasni.

Ta isti člen še pravi, da če sveta mnenja ne podata, da se z razrešitvijo strinjata. Za ministrico in njeno dokončno odločitev pa njuni mnenji nista zavezujoči.

Ministrica je Bana z razlogi za razrešitev seznanila 18. marca.