Slovenija 27.3.2011 9:21

Nove zamude pri zaključnih delih na kranjskem Khislsteinu

Kranj, 27. marca - Višje sodišče v Ljubljani je razveljavilo razdor pogodbe med Mestno občino Kranj in Vegradom, kar bo dokončanje kulturnega kompleksa Khislstein zavleklo za še za kak mesec. Če ne bo novih zapletov, bo več milijonov evrov vreden projekt po pričakovanjih mestne občine vseeno moč končati še letos.

Mestna občina Kranj je pred časom v dogovoru z Vegradom sprožila postopek razdora pogodbe, ker je omenjena gradbena družba med zaključnimi deli pri prenovi kompleksa Khislstein zašla v težave. Višje sodišče v Ljubljani pa naj bi marca ugodilo pritožbi podizvajalca in zadevo vrnilo v vnovično obravnavo na prvostopenjsko sodišče.

Na mestni občini, kjer so bili o odločitvi sodišča za zdaj le neformalno obveščeni, "rešitev problema, ki je povezan z uveljavitvijo odstopnega upravičenja s strani Vegrada, pričakujejo do konca aprila".

Projekt bo mogoče zaključiti še letos, če bo novi izvajalec dela izvajal po predstavljenem operativnem terminskem planu in če v času izvedbe ne bo sprožil postopka prisilne poravnave ali objavil stečaja, so še pojasnili za STA.

Terminsko je projekt namreč mogoče pripeljati do tehničnega pregleda v roku petih mesecev od predaje gradbišča novemu izvajalcu gradbeno-obrtniških del. Predvidena vrednost projekta v proračunu znaša 8,8 milijona evrov, uveljavitev odstopnega upravičenja s strani družbe Vegrad pa po pojasnilih mestne občine ne povečuje predvidenih stroškov.

V kompleksu Khislstein bodo novi prostori Gorenjskega muzeja z zunanjim dvigalom za invalidne obiskovalce razstav, v stavbi gradu bodo uredili še kavarno, na predelu med gradom in Lovskim dvorcem pa naj bi svoj prostor našlo letno gledališče s pomično streho z okrog 500 sedeži.