Slovenija 5.4.2011 11:30

V pripravi nominacija Škofjeloškega pasijona za vpis na Unescov seznam nesnovne dediščine

Ljubljana, 5. aprila - Ministrstvo za kulturo je skupaj z občino Škofja Loka pristopilo k pripravi nominacije Škofjeloškega pasijona za vpis na reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva pri Unescu.

S tem bi Slovenija prispevala delček k raznolikosti in bogastvu žive dediščine, o kateri priča več kot 200 vpisanih praks, tradicij, običajev in izrazov na tem seznamu, je zapisano v odgovoru na pisno pobudo državnozborskega poslanca Sama Bevka (SD).

Bevk je namreč na ministrico za kulturo Majdo Širca naslovil pobudo, naj se čim prej vzpostavi državni register žive dediščine ter začne postopek vpisa prvih enot slovenske žive dediščine na nacionalni poskusni seznam in v nadaljevanju na reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva pri Unescu.

Kot so še zapisali na ministrstvu, je register žive dediščine formalno vzpostavljen, kot prvo enoto pa so vanj že decembra 2008 vpisali Škofjeloški pasijon. Koordinator za varstvo žive dediščine je od letos Slovenski etnografski muzej, med njegovimi prednostnimi nalogami pa sta vrednotenje in priprava predlogov za vpis v register žive dediščine ter priprava predlogov za razglasitev živih mojstrovin.

Sicer pa za letos načrtujejo dokončanje vpisa v register za 18 enot, ki so predstavljene v publikaciji Živa kulturna dediščina se predstavi, nove vpise in razglašanje enot žive dediščine za žive mojstrovine državnega pomena.

Kot so še zapisali na ministrstvu za kulturo, nominacija za uvrstitev enote žive dediščine na reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva pri Unescu zahteva izpolnjevanje vrste kriterijev, kot jih določajo t.i. operativne direktive za njeno implementacijo. Poglavitni vsebinski kriterij je prispevek k zagotavljanju prepoznavnosti in osveščanje o pomenu žive dediščine ter spodbujanje k dialogu.