Slovenija 15.5.2011 10:00

Oživitev Tavčarjevega dvorca znova postaja aktualna

pripravila Tinkara Zupan

Škofja Loka, 15. maja - Monumentalni dvorec na Visokem, v katerem je Ivan Tavčar ustvaril svoja najbolj znana dela, v zadnjih letih nezadržno propada. Zaradi gospodarske in finančne krize ter sprejemanja potrebnih občinskih prostorskih aktov je načrtovana obnova kompleksa zastala. Po dveh letih pa investitor, podjetje Hosting znova začenja s projektom oživitve dvorca.

Visoko pri Škofji Loki. Propadajoča Tavčarjeva domačija, ki jo čaka celovita prenova. Foto: Tinkara Zupan/STA

Visoko pri Škofji Loki.
Propadajoča Tavčarjeva domačija, ki jo čaka celovita prenova.
Foto: Tinkara Zupan/STA

Visoko pri Škofji Loki. Propadajoča Tavčarjeva domačija, ki jo čaka celovita prenova. Foto: Tinkara Zupan/STA

Visoko pri Škofji Loki.
Propadajoča Tavčarjeva domačija, ki jo čaka celovita prenova.
Foto: Tinkara Zupan/STA

Visoko pri Škofji Loki. Propadajoča Tavčarjeva domačija, ki jo čaka celovita prenova. Foto: Tinkara Zupan/STA

Visoko pri Škofji Loki.
Propadajoča Tavčarjeva domačija, ki jo čaka celovita prenova.
Foto: Tinkara Zupan/STA

Visoko pri Škofji Loki. Propadajoča Tavčarjeva domačija, ki jo čaka celovita prenova. Foto: Tinkara Zupan/STA

Visoko pri Škofji Loki.
Propadajoča Tavčarjeva domačija, ki jo čaka celovita prenova.
Foto: Tinkara Zupan/STA

Visoko pri Škofji Loki. Propadajoča Tavčarjeva domačija, ki jo čaka celovita prenova. Foto: Tinkara Zupan/STA

Visoko pri Škofji Loki.
Propadajoča Tavčarjeva domačija, ki jo čaka celovita prenova.
Foto: Tinkara Zupan/STA

Visoko pri Škofji Loki. Propadajoča Tavčarjeva domačija, ki jo čaka celovita prenova. Foto: Tinkara Zupan/STA

Visoko pri Škofji Loki.
Propadajoča Tavčarjeva domačija, ki jo čaka celovita prenova.
Foto: Tinkara Zupan/STA

Visoko pri Škofji Loki. Propadajoča Tavčarjeva domačija, ki jo čaka celovita prenova. Foto: Tinkara Zupan/STA

Visoko pri Škofji Loki.
Propadajoča Tavčarjeva domačija, ki jo čaka celovita prenova.
Foto: Tinkara Zupan/STA

Visoko pri Škofji Loki. Propadajoča Tavčarjeva domačija, ki jo čaka celovita prenova in kip Ivana Tavčarja v ospredju. Foto: Tinkara Zupan/STA

Visoko pri Škofji Loki.
Propadajoča Tavčarjeva domačija, ki jo čaka celovita prenova in kip Ivana Tavčarja v ospredju.
Foto: Tinkara Zupan/STA

Visoko pri Škofji Loki. Propadajoča Tavčarjeva domačija, ki jo čaka celovita prenova in kip Ivana Tavčarja v ospredju. Foto: Tinkara Zupan/STA

Visoko pri Škofji Loki.
Propadajoča Tavčarjeva domačija, ki jo čaka celovita prenova in kip Ivana Tavčarja v ospredju.
Foto: Tinkara Zupan/STA

Visoko pri Škofji Loki. Propadajoča Tavčarjeva domačija, ki jo čaka celovita prenova in kip Ivana Tavčarja v ospredju. Foto: Tinkara Zupan/STA

Visoko pri Škofji Loki.
Propadajoča Tavčarjeva domačija, ki jo čaka celovita prenova in kip Ivana Tavčarja v ospredju.
Foto: Tinkara Zupan/STA

Visoko pri Škofji Loki. Propadajoča Tavčarjeva domačija, ki jo čaka celovita prenova. Foto: Tinkara Zupan/STA

Visoko pri Škofji Loki.
Propadajoča Tavčarjeva domačija, ki jo čaka celovita prenova.
Foto: Tinkara Zupan/STA

Lastnik podjetja Hosting Peter Vesenjak je za STA pojasnil, da je bil projekt za leto in pol zamrznjen tako zaradi finančne krize, ki je prizadela podjetje, kot zaradi priprave prostorske planske dokumentacije na škofjeloški občini, ki je potrebna za sam razvoj projekta. Prav tako škofjeloška občina še ni formalno potrdila pogodb o skupnem vlaganju.

V tem mesecu so se sogovorniki pri projektu vendarle ponovno sestali in razpravljali o njegovem nadaljevanju. Vesenjak in župana občin Škofja Loka in Gorenja vas - Poljane, ki sta lastnici Tavčarjevega dvorca in ostalih objektov ter pripadajočega zemljišča, so se dogovorili, da nadaljujejo aktivnosti za izvedbo projekta.

"Vsekakor smo še vedno zainteresirani za vlaganje, vendar morajo biti oblikovani vsi formalni pogoji za to," je dejal Vesenjak. Optimističen je glede ureditve Tavčarjevine, vendar pa hkrati ostaja realen. Gradbenega dovoljenja letos vendarle še ne pričakuje, prva faza ureditve obstoječih objektov pa bi bila lahko vendarle končana do leta 2013.

Projekt zavirajo še nedorečeni prostorski in finančni pogoji, ki jih bodo glede na pogovore med investitorjem in županoma poskušali urediti v najkrajšem možnem času. Tudi občinski prostorski akti se bližajo sprejetju. Škofjeloški župan Miha Ješe je za STA povedal, da je bil februarja zaključen postopek javne razgrnitve in obravnave, sedaj pa pripravljajo stališča do pripomb, ki jih je za celotno občino skupaj kar 340.

Ješe je zagotovil, da bo škofjeloška občina skušala biti čim boljši sogovornik pri urejanju potrebne dokumentacije za ureditev visoške domačije. "Vendar pa ne moremo prevzemati gospodarskih tveganj, občina zato v projekt ne bo vstopila kapitalsko, lahko pa v kakšni drugi obliki," je povedal Ješe in dodal, da je zemljišče kompleksa v glavnem v lasti njihove občine.

"Smo zelo zainteresirani, da bi se na tem področju dejansko začela opravljati turistična dejavnost," je zagotovil Ješe in spomnil na že dolgoletne načrte turističnega razvoja na Visokem. Zato tudi ne nasprotuje novogradnji 40 apartmajev, ki jih za celovit turističen kompleks načrtuje Vesenjak. Vendar bi bili ti urejeni šele v drugi fazi, saj je zanj poleg približno štiri milijone evrov potrebno pridobiti tudi zemljišča.

Najprej pa bi se podjetje Hosting lotilo preureditve dvorca v hotel in ureditev pripadajočih gospodarskih objektov - nekdanjega hleva in kozolca. Uredili naj bi konferenčne prostore, manjši bazen, wellness in zagotovili kulinarično ponudbo. Skupaj pa bi za to odšteli tri milijone evrov.

Kompleks bo potreben ne le preureditve, temveč tudi sanacije, saj ga je nazadnje loško gospodarstvo obnovilo v 80. letih minulega stoletja, sedaj pa dvorec že 25 let čaka novega gospodarja. Zlasti stavbno pohištvo nekdanjega hleva je v precej slabem stanju in zaradi razbitih oken ter vrat se že dela škoda, so minuli teden Ješeta opozorili tudi škofjeloški svetniki.

Župan občine Gorenja vas - Poljane Milan Čadež je zadovoljen z novimi idejami škofjeloške občine za sodelovanje pri ureditvi območja, zato ostaja optimističen. Še ta mesec od razvojnega partnerja pričakuje tudi časovnico nadaljnjih aktivnosti, razume pa, da se je zaradi finančne krize v minulih letih po vsej državi skoraj povsem ustavilo vlaganje v turistično infrastrukturo in posledično tudi v razvoj dvorca na Visokem.

V Poljanah so ključne dokumente za projekt že potrdili, prav tako so od poletja 2007, ko je bil Hosting na javnem razpisu izbran za razvojnega partnerja, že uskladili idejne načrte z zavodom za varstvo kulturne dediščine in od občine Žiri odkupili njihov delež v objektih, ki jim je pripadal v skladu z delitveno bilanco.

Čadež si želi, da bi "čudovito baročno arhitekturo dvorca" ponovno primerno sanirali in uredili tudi celovito predstavitev Ivana Tavčarja ne le kot pisatelja, temveč tudi kot ustanovitelja naprednega šolstva, politika širših razsežnosti in zelo cenjenega Poljanca.

Tavčar je mogočno domačijo, ki zajema dvorec in gospodarsko poslopje v skupni izmeri 1442 kvadratnih metrov in predstavlja višek kmečkega stavbarstva v drugi polovici 18. stoletja, na Visokem kupil leta 1893.

Zaradi izjemne arhitekture, zgodovinskega pomena, pričevalnosti o nekdanjem načinu življenja in naravnih lepot je Tavčarjev dvorec z okolico razglašen za kulturni spomenik. Pomemben pa je tudi zato, ker je Ivan Tavčar prav v dvorcu, v katerem je letoval 30 let, spisal svoja najlepša dela, od Visoške kronike do Cvetja v jeseni.