Slovenija 19.5.2011 19:20

Zavod Maribor 2012 odslej z dvočlansko upravo

Maribor, 19. maja - Mariborski mestni svetniki so na današnji izredni seji soglasno podprli spremembo odloka o ustanovitvi javnega zavoda Maribor 2012 - Evropska prestolnica kulture (EPK), po kateri bo ta odslej imel le še dvočlansko upravo. S tem so ukinili funkcijo poslovnega direktorja, njegove naloge pa bo po novem prevzela generalna direktorica.

Direktor mestnega urada za kulturo Aleš Novak je pojasnil, da bo po novem zavod vodila generalna direktorica, kateri bo odslej za svoje delo odgovarjal tudi programski direktor. Novi odlok generalni direktorici tudi omogoča, da svetu zavoda lahko predlaga razrešitev programskega direktorja, obenem pa so v njem bolj natančno določene pristojnosti in odgovornosti obeh direktorjev.

Na mestu generalne direktorice zavoda je sicer že nekaj časa Suzana Žilič Fišer, programski direktor pa je Mitja Čander. Položaj poslovne direktorice je do sredine aprila zasedala Helena Hvalec, ki pa je odstopila potem, ko je bila v javnosti tarča kritik zaradi domnevno nevestnega dela. Hvalčeva je bila deležna očitkov, da je njeno delo pahnilo zavod v likvidnostne težave ter da je podpisala pogodbo za marketinške storitve mimo javnega razpisa.

Sicer pa spremenjeni odlok po novem zavod Maribor 2012 tudi zavezuje, da strateški načrt projekta EPK uskladi z ustanoviteljem oz. Mestno občino Maribor, kar je po Novakovih besedah pomembno tako s stališča načrtovanja in zagotavljana proračunskih sredstev po izteku leta 2012 kot tudi pri načrtovanju razvojnih kulturnih politik in trajnostnih učinkov projekta.

S spremembami so svetniki generalnega in programskega direktorja zavoda tudi zavezali, da letni program dela in finančni načrt zavoda za leto 2013, ko se projekt EPK bolj ali manj že izteče, pripravita nekoliko prej kot sicer oz. najpozneje do konca junija 2012, kar bo MOM omogočilo boljše načrtovanje trajnostnih učinkov projekta EPK in ustrezno proračunsko načrtovanje.