Slovenija 24.5.2011 13:01

Ministrica Bana razrešila s položaja ravnatelja SNG Drama Ljubljana

Ljubljana, 24. maja - Ivo Ban bo s 25. majem razrešen s položaja ravnatelja SNG Drama Ljubljana. Ministrica za kulturo Majda Širca je za vršilca dolžnosti ravnatelja do imenovanja novega ravnatelja, ki bo izbran na javnem razpisu, za dobo najdalj enega leta imenovala pravnika Petra Sotoška. Ban se bo na razrešitev odzval na sredini novinarski konferenci SNG Drama.

Ljubljana. Ravnatelj SNG Drama v odstopu Ivo Ban. Foto: Daniel Novakovič/STA Arhiv STA

Ljubljana.
Ravnatelj SNG Drama v odstopu Ivo Ban.
Foto: Daniel Novakovič/STA
Arhiv STA

Ljubljana. Ravnatelj SNG Drama v odstopu Ivo Ban. Foto: Daniel Novakovič/STA Arhiv STA

Ljubljana.
Ravnatelj SNG Drama v odstopu Ivo Ban.
Foto: Daniel Novakovič/STA
Arhiv STA

Kot so v sporočilu za javnost zapisali na ministrstvu za kulturo, je svet zavoda SNG Drama ob prejetju anonimnega pisma imenoval posebno komisijo, da razišče navedbe o kršenju predpisov s področja poslovanja. Svet zavoda je menil, da je ravnatelj s svojim ravnanjem kršil predpise, v skladu s katerimi je dolžan opravljati svojo funkcijo, da je s takim ravnanjem škodil ugledu zavoda in da na ta način, objektivno gledano, izgublja kredibilnost tudi nasproti zaposlenim, ki bi jim moral biti za zgled.

Svet zavoda je ministrici za kulturo predlagal, da se z vsemi navedenimi dejstvi seznani in da skladno s svojimi pooblastili sprejme ustrezne odločitve. Strokovne službe ministrstva so pregledale vso dokumentacijo, ki dokazuje navedbe iz anonimnega pisma, od uporabe službenega vozila v zasebne namene do zasebnih nakupov s službeno kartico. Ravnatelj v odgovoru na predlog razrešitve ni z ničemer ovrgel očitanih nepravilnosti.

Ravnatelj glede na ugotovljeno dejansko stanje, ki izhaja iz pridobljene dokumentacije, pri opravljanju svojih dolžnosti ni ravnal pošteno in z vso potrebno profesionalno skrbnostjo, ki se od njega pričakuje in zahteva glede na pooblastila, ki jih ima kot ravnatelj javnega zavoda. Njegovo ravnanje kaže na ponavljajoče kršitve predpisov, za dosledno izvrševanje katerih bi v prvi vrsti moral skrbeti ravno ravnatelj sam. Ni spoštoval in upošteval veljavnih predpisov, ki urejajo porabo javnih sredstev, niti ni gospodarno in smotrno upravljal z njimi.

Glede na jasno določene dolžnosti in pooblastila bi se ravnatelj moral zavedati, da uporaba službenega avtomobila in službene kartice brez predhodno izdanih internih aktov, ki bi tako uporabo ustrezno uredili, ni dopustna. Prav tako ni dopustna uporaba službenega avtomobila v zasebne namene brez ustrezne podlage in uporaba službene kartice za zasebne nakupe, torej tista ravnanja, za katera je ministrstvo za kulturo na podlagi vsega zgoraj navedenega in opisanega ugotovilo, da so se dejansko zgodila, pri čemer kršitve niso nikakor manjše oziroma manj resne zgolj zaradi tega, ker je ravnatelj stroške v zvezi z uporabo službenega avtomobila in službene kartice naknadno povrnil, so še zapisali na ministrstvu.