Slovenija 30.5.2011 15:50

Gorenjski muzealci o zakonski ureditvi in financiranju

Škofja Loka, 30. maja - Gorenjski muzealci so se danes zbrali na Loškem gradu, kjer so predstavnike ministrstva za kulturo opozorili na nekatere pomanjkljivosti zakonske ureditve in na vprašanje sofinanciranja pooblaščenih muzejev. Izvedeli so, da so v pripravi zakonske spremembe in da je pooblastilo o financiranju, ki bi se izteklo konec leta, podaljšano še za leto dni.

Škofja Loka, Loški grad. Srečanje gorenjskih muzealcev ob portretnem slikarstvi Ivana Groharja. Foto: Tinkara Zupan/STA

Škofja Loka, Loški grad.
Srečanje gorenjskih muzealcev ob portretnem slikarstvi Ivana Groharja.
Foto: Tinkara Zupan/STA

Škofja Loka, Loški grad. Srečanje gorenjskih muzealcev ob portretnem slikarstvi Ivana Groharja. Foto: Tinkara Zupan/STA

Škofja Loka, Loški grad.
Srečanje gorenjskih muzealcev ob portretnem slikarstvi Ivana Groharja.
Foto: Tinkara Zupan/STA

Škofja Loka, Loški grad. Srečanje gorenjskih muzealcev. Foto: Tinkara Zupan/STA

Škofja Loka, Loški grad.
Srečanje gorenjskih muzealcev.
Foto: Tinkara Zupan/STA

Škofja Loka, Loški grad. Srečanje gorenjskih muzealcev. Direktorice gorenjskih muzejev s predstavniki ministrstva za kulturo in škofjeloškim županom Miho Ješetom. Foto: Tinkara Zupan/STA

Škofja Loka, Loški grad.
Srečanje gorenjskih muzealcev.
Direktorice gorenjskih muzejev s predstavniki ministrstva za kulturo in škofjeloškim županom Miho Ješetom.
Foto: Tinkara Zupan/STA

Škofja Loka, Loški grad. Srečanje gorenjskih muzealcev ob portretnem slikarstvi Ivana Groharja. Foto: Tinkara Zupan/STA

Škofja Loka, Loški grad.
Srečanje gorenjskih muzealcev ob portretnem slikarstvi Ivana Groharja.
Foto: Tinkara Zupan/STA

Generalna direktorica Direktorata za kulturno dediščino Damjana Pečnik je direktorice Loškega muzeja, Gorenjskega muzeja, Gornjesavskega muzeja, Muzejev radovljiške občine, Tržiškega muzeja in Medobčinskega muzeja Kamnik seznanila s predvidenimi spremembami zakona o varstvu kulturne dediščine, ki je stopil v veljavo leta 2008.

Odtlej se je pokazalo, da zakon potrebuje določene popravke in dopolnitve, da ga bo v praksi lažje izpolnjevati in bo delo lahko potekalo strokovno nemoteno tako v muzejih kot institucijah, ki se ukvarjajo s premično in živo dediščino. Popravki predvidevajo tudi normative in standarde, ki bi bili podlaga za določanje višine deleža financiranja.

Danes država slovenske muzeje financira v višini do 80 odstotkov. Izkazalo pa se je, da je ta delež nerealno prikazan in je treba opredeliti, kaj točno se v posameznih muzejih sofinancira. "Ustanovitelji muzejev so lokalne skupnosti, ki bodo morale prevzeti tudi svoj del finančne odgovornosti," je opozorila Pečnikova.

Zaradi sprememb zakona, ki so še v pripravi, bo ministrstvo za kulturo podaljšalo pooblastilo za sofinanciranje muzejev še v prihodnjem letu, nov razpis pa bo objavljen leta 2012. Te novice so se muzealci najbolj razveselili, saj jim priprava vse potrebne dokumentacije povzroča precej dela.

Glede zakonskih sprememb pa direktorica Loškega muzeja Jana Mlakar še vedno meni, da bi bilo najbolje, da se muzealci združijo in pripravijo skupni področni zakon o muzejih, ki bi opredelil delovanje in vlogo muzejev. "Ideja je še vedno živa. Skupaj z muzealci pa smo se odločili, da začnemo s popravki obstoječega zakona, potem pa temeljito razmislimo o novem, področnem zakonu," je povedala Pečnikova.

V področnem zakonu bi bile pripravljene tudi natančne osnove za povezovanje muzejev, ki je zlasti zaradi pomanjkanja kadrov v posameznih muzejih zelo aktualno. Sodelovanje muzejev vsaj na Gorenjskem že poteka, saj se direktorice srečujejo na približno dva meseca, prihodnje leto pa pripravljajo tudi skupen projekt, ki bo po zagotovilih Mlakarjeve v dobro celotne regije.

Današnje srečanje je bilo prvo te vrste med gorenjskimi muzealci. Pečnikova, ki podpira strokovno povezovanje tudi zaradi racionalizacije, je prepričana, da so muzeji na Gorenjskem sicer v odlični kondiciji in pripravljajo odlične razstave, kar dokazuje tudi danes predstavljena razstava portretnega slikarstva Ivana Groharja.

Povezovanje, vendar bolj na ravni združitve, bi bila tudi možna rešitev za Tržiški muzej, ki je v nezavidljivem finančnem položaju in edini izmed gorenjskih muzejev, ki ni sofinanciran s strani države, četudi ima nacionalno pomembno čevljarsko zbirko.

Sicer pa se Pečnikova zaveda, da imajo številni muzeji težave tudi z matičnimi stavbami in depojskimi prostori. Zato je pozvala, naj poskušajo s projekti kandidirati za evropska sredstva, ki so na voljo do leta 2013.