Slovenija 2.6.2011 18:13

Vlada sprejela novelo uredbe o samozaposlenih v kulturi

Ljubljana, 2. junija - Vlada je na današnji seji sprejela novelo uredbe o samozaposlenih v kulturi. Spremembe bodo po oceni vlade izboljšale socialni položaj samozaposlenih na področju kulture, olajšale ugotavljanje upravičenosti do plačila prispevkov za socialno varnost iz državnega proračuna ter pripomogle k prilagoditvi narave kulturnih dejavnosti.

Uredba bo namesto ugotavljanja cenzusa na podlagi dohodkov iz preteklega leta izpeljala zakonsko podlago za ugotavljanje dohodkovnega cenzusa na podlagi povprečja dohodkov za pretekla tri leta, so po seji vlade sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.

Pred spremembo zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo so se pri ugotavljanju dohodkovnega cenzusa upoštevali tudi prihodki štipendij ministrstva za kulturo in javne agencije za knjigo, štipendij knjižničnega nadomestila in drugih umetniških štipendij, namenjenih spodbujanju ustvarjanja, ki jih podeljujejo domače ali tuje organizacije. Upoštevale so se tudi nagrade na področju kulture, kar izničuje pomen teh dohodkov.

Uredba na novo določa, da se od dohodkov, ki so podlaga za ugotavljanje cenzusa, odštevajo obvezni prispevki za socialno varnost, plačani iz državnega proračuna, ki pa morajo biti vključeni med prihodki davčnega obračuna akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti. V primeru ugotovljenega preseganja dohodkovnega cenzusa se upravičencu izda odločba o ustavitvi, vse do pridobitve novih, spremenjenih podatkov.

Novost uredbe je tudi, da omogoča upravičencem, ki v tekočem letu ne presegajo dohodkovnega cenzusa, da 1. januarja zaprosijo za ponovno izplačevanje akontacij. S tem se omogoči, da se lahko tistim, ki vedo, da s prihodki v preteklem letu ne presegajo dohodkovnega cenzusa, začne akontacija prispevkov od 1. januarja prihodnjega leta izplačevati že ob podaji zaprosila in ne šele ob dohodninskih odločbah aprila oz. maja prihodnje leto. To bo zmanjšalo tudi število tistih, ki od pristojnega davčnega organa zahtevajo vračilo zneska prispevkov, ki so jih v tekočem letu zaradi ustavitve plačali sami.