Slovenija 7.6.2011 14:49

Pri Družini Ratzingerjev Jezus iz Nazareta in Grozdetove literarne stvaritve

Ljubljana, 7. junija - Pri založbi Družina so izdali in danes predstavili drugi del trilogije Josepha Ratzingerja Jezus iz Nazareta, podnaslovljen Od vhoda v Jeruzalem do vstajenja, ter knjigo Pesmi in proza blaženega Lojzeta Grozdeta. Po besedah Ljubljanskega nadškofa in metropolita Antona Stresa obe knjigi povezuje iskanje resnice in lepote na avtorjema lasten način.

Stres je opozoril, da je Ratzinger knjigo napisal kot teolog in ne kot papež. V delu Ratzinger predstavi Jezusov lik in oznanilo, ki bi po Ratzingerjevem mnenju lahko bila tudi del podnaslova, je pojasnil Stres.

V prvem delu se je avtor osredotočil na Kristusovo javno delovanje, v tem delu pa se posveča odločujočim dogodkom v Kristusovem življenju: trpljenju, smrti in vstajenju. Po Stresovih besedah skoraj ne mine leto, ko ne bi izšla vsaj ena knjiga o Jezusu, vendar pa se večina loči po načinu njegovega predstavljanja - kot Jezusa zgodovine ali Kristusa vere.

Prve razlage poudarjajo njegovo zgodovinsko empirično dostopnost, druge pa vlogo učlovečenega Božjega sina. Novost Ratzingerjeve knjige pa je, da združuje nesporno izsledke zgodovinsko-kritičnega raziskovanja s teološkim izročilom, je poudaril Stres. Po njegovi oceni Ratzinger z metodološko novostjo odpira prelomno dobo razlaganja Svetega pisma.

Knjiga ima po Stresovih besedah več sporočil, od katerih sta med pomembnejšimi poudarjanje Jezusove judovske zakoreninjenosti in odklanjanje njihove krivde za Kristusovo smrt ter ekumenizem oziroma združevanje krščanskih cerkva. Slednje temelji na vprašanju o Jezusu, ki ga je postavil že Jezus svojim učencem: "Kaj pa vi pravite, kdo sem?". To je, kot je prepričan Stres, tudi ključno vprašanje ne le za katolika, pač pa za vsakega kristjana in slehernega človeka, ki se sprašuje o izvoru in smislu svojega bivanja ter vrednot.

Knjiga Pesmi in proza bralcu približa lik blaženega Lojzeta Grozdeta in njegovo lirično in mistično dušo, je dejal postulator postopka za Grozdetovo beatifikacijo Igor Luzar. Bralec bo prek njegovih literarnih stvaritev prepoznal njegovo zvestobo Bogu in globoko molitveno življenje pa tudi delavnost, doslednost, vsestransko ustvarjalnost in ljubezen do domovine, je prepričan Luzar.

Knjigo je uredil Anton Štrukelj, ki je zbral Grozdetova dela iz treh virov. Osnova je bil Grozdetov življenjepis, ki ga je leta 1955 napisal Anton Strle, kar je Štrukelj nadgradil z Grozdetovimi objavami v dijaških glasilih Izvir, Plamen in Christophoros ter s poznejšim tipkopisom. Delo prinaša 153 Grozdetovih pesmi in 22 proznih besedil, skupaj 175 enot.