Slovenija 13.6.2011 10:00

Delo: Diagnoza (13. 6.)

Ljubljana, 13. junija - Mediji verjetno preživljajo enega najtežjih trenutkov v razvoju ceha - zaradi konceptualnega in tudi miselnega prestrukturiranja tradicionalnih medijev v multimedijske platforme, pri katerih enosmerna komunikacija od novinarja nadomešča interaktivno in dinamično predstavljanje "sveta okoli nas", piše v Delu Klara Škrinjar.

Obstoj medijev kot ključnih elementov vsake demokratične družbe je tudi zato pod hudim pritiskom. Še bolj pa zaradi tistih, ki se v medijske posle podajajo s spornimi finančnimi mehanizmi. Pa ni težava v zasebnih lastnikih, če se ne bi mediji lastninili v spregi s politiko, če ne bi odpovedali nadzorni mehanizmi države in če ne bi lastniki medije kupovali zaradi moči, vpliva in dobička.

Že nekaj časa prva nevarnost za medije ni politika, temveč kapital. Prav zato bi veljalo razmisliti o ustreznejši regulaciji trgovanja z mediji, kjer zasebni interesi vse bolj prevladujejo nad tistimi, ki jih dejavnost medijev zastopa - interesi javnosti.

Kajti ni nepomembno, kar je dejal eden največjih strokovnjakov komunikoloških znanosti prof. Slavko Splichal, da je treba lastnike medijev z regulacijo omejiti. Je zato v danih okoliščinah razmišljanje v smeri po zaostritvi pogojev pri nakupu medijev res relikt nekega prejšnjega časa? Ali pač zgolj reakcija na (podjetniško) okolje, v katerem živimo?

Zaradi takšne diagnoze ni nepomembno, da je tudi Društvo novinarjev Slovenije dobilo predsednika z ekipo, ki za njim stoji v času, ki je za novinarstvo še posebno usoden. Ekipa zato, ker sta nesloga in nesolidarnost v novinarskem poklicu zakrivila ali vsaj prispevala k temu, da so se "glasniki javnosti" in "nadzorniki oblasti" v zadnjih dvajsetih letih pogosto izgubljali.

Zato, da bo jasno, zakaj bi si želeli "drugačne" obravnave pri trgovanju, in tudi zato, da bi vzpostavili sistem odgovornosti kot temeljno profesionalno vodilo novinarjev. Zato, da bi po vsem tem lahko tudi od ljudi zahtevali odgovornost, da danes oni namesto novinarjev odbirajo - in kupujejo - dobre namesto slabih novinarskih produktov, sklene komentatorka.