Slovenija 7.7.2011 16:55

Vlada podprla ustanovitev dveh novih javnih zavodov v kulturi

Ljubljana, 7. julija - Vlada je na današnji seji sprejela sklepa o ustanovitvi dveh javnih zavodov - Centra za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija in Centra sodobnih plesnih umetnosti. Premier Boris Pahor je po seji dejal, da ustanovitev prvega predpisuje zakon, ustanovitev drugega pa je podprl kot zadnji predlog ministrice za kulturo v odstopu Majde Širca.

Ljubljana, vlada. Redna tedenska seja vlade. Minister za promet Patrick Vlačič, ministrica za kulturo v odstopu Majda Širca in minister za šolstvo in šport Igor Lukšič. Foto: Nebojša Tejić/STA

Ljubljana, vlada.
Redna tedenska seja vlade.
Minister za promet Patrick Vlačič, ministrica za kulturo v odstopu Majda Širca in minister za šolstvo in šport Igor Lukšič.
Foto: Nebojša Tejić/STA

Ljubljana, vlada. Redna tedenska seja vlade. Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Dejan Židan, minister za okolje in prostor Roko Žarnić in minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Boštjan Žekš. Foto: Nebojša Tejić/STA

Ljubljana, vlada.
Redna tedenska seja vlade.
Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Dejan Židan, minister za okolje in prostor Roko Žarnić in minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Boštjan Žekš.
Foto: Nebojša Tejić/STA

Ljubljana, vlada. Redna tedenska seja vlade. Foto: Nebojša Tejić/STA

Ljubljana, vlada.
Redna tedenska seja vlade.
Foto: Nebojša Tejić/STA

Ljubljana, vlada. Redna tedenska seja vlade. Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Dejan Židan, minister za okolje in prostor Roko Žarnić in minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Boštjan Žekš. Foto: Nebojša Tejić/STA

Ljubljana, vlada.
Redna tedenska seja vlade.
Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Dejan Židan, minister za okolje in prostor Roko Žarnić in minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Boštjan Žekš.
Foto: Nebojša Tejić/STA

Ljubljana, vlada. Redna tedenska seja vlade. Foto: Nebojša Tejić/STA

Ljubljana, vlada.
Redna tedenska seja vlade.
Foto: Nebojša Tejić/STA

"Ustanovitev javnega zavoda v Idriji predpisuje zakon in ne gre za arbitrarno odločitev vlade," je pojasnil Pahor. Namen ustanovitve centra je vzpostavitev celovitega in trajnostnega upravljanja ter ohranjanja kulturne dediščine in naravnih vrednot, povezanih z idrijskim rudiščem, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje.

Vlada se je marca 2011 seznanila z informacijo o nameri za ustanovitev javnega zavoda za celovito varstvo kulturne dediščine in naravnih vrednot, povezanih z idrijskim rudiščem, ter podprla dejavnosti in projekte v okviru proračunskih sredstev že zagotovljenih v proračunu za 2011.

Sredstva za delovanje javnega zavoda bodo zagotavljala resorna ministrstva za gospodarstvo, za zdravje in za kulturo in sicer v obsegu, v katerem že sedaj zagotavljajo izvajanje vseh dejavnosti, povezanih s podjetjem Rudnik živega srebra Idrija, ki je trenutno v likvidaciji.

Pahor je dejal, da je na današnji seji vlade sprožil polemiko o tem, ali je koristno ustanoviti zavod za sodobnoplesno umetnost, ki bi sicer zaposloval zgolj enega človeka - vršilca dolžnosti direktorja zavoda v letu 2011. "Ker je šlo za zadnji predlog ministrice, ki je zapustila vlado, sem danes predlog sprejel. Nisem želel, da bi imel kdo občutek, da sem predlog zavrnil ravno zato, ker odhaja," je dejal Pahor.

Center sodobnih plesnih umetnosti je zaradi pomena in razvitosti področja sodobnega plesa v Sloveniji in njegovega uveljavljanja v mednarodnem prostoru eden od prioritetnih ciljev na področju kulture za področje uprizoritvene umetnosti. Ustanovitev centra je bistven korak k institucionalizaciji področja sodobnega plesa, kar je eden od ciljev nacionalnega programa za kulturo na področju uprizoritvene umetnosti.

Ministrica za kulturo v odstopu Majda Širca in ljubljanski župan Zoran Janković sta dogovor o sodelovanju pri ustanovitvi zavoda, ki bo imel prostore v Španskih borcih, podpisala konec junija.

Za zagon javnega zavoda za sodobni ples so v letu 2011 zagotovljena in s predlogom rebalansa ustrezno zmanjšana sredstva v višini 650.000 evrov, v predlogu proračuna za leto 2012 pa so načrtovana sredstva v višini 731.630 evrov. Sredstva so v letu 2011 namenjena za prilagoditev prostorov za delovanje zavoda, oblikovanje njegove celostne podobe, začetne promocije njegovega delovanja in začetek izvedbe programa, v letu 2012 pa v večji meri programu dela javnega zavoda.