Slovenija 20.7.2011 14:28

Pečnikova, Pirkovičeva in Tomšičeva ne nameravajo odstopiti

Ljubljana, 20. julija - Predstavniki umetnostnozgodovinske stroke zaradi "slabega stanja na področju varovanja kulturne dediščine" k odstopu pozivajo direktorico direktorata za kulturno dediščino na ministrstvu za kulturo Damjano Pečnik, direktorico Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS) Jelko Pirkovič in generalno konservatorko na ZVKDS Danielo Tomšič.

Pečnikova, Pirkovičeva in Tomšičeva odgovarjajo, da s svojih položajev nikakor ne nameravajo odstopiti.

Kot je zapisano v javnem pozivu, ki ga podpisujejo predstojnica Umetnostnozgodovinskega inštituta Franceta Steleta ZRC SAZU in sekretarka mednarodnega združenja umetnostnozgodovinskih raziskovalnih inštitutov RIHA Barbara Murovec, predstojnica oddelka za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Mariboru in slovenska predstavnica CIHA Marjeta Ciglenečki, predstojnik katedre za slovensko umetnost in umetnost drugih južnoslovanskih narodov na oddelku za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani Samo Štefanac in svetovalec SAZU za področji arhitekture in urbanizma Fedja Košir, zgoraj omenjene doslej niso uspele zaščititi številnih spomenikov v Sloveniji pred uničenjem.

Podpisniki jih zato pozivajo, naj svoje mesto prepustijo "pravno odgovornim, strokovno usposobljenim in etično ozaveščenim kolegom, ki ne bodo popuščali kapitalu in politiki", temveč bodo znali "kapital usmerjati v kvalitetne projekte, ki bodo v podporo razvoju Slovenije". Pretehtane sistemske odločitve, ki bodo zavarovale spomenike, so po njihovem prepričanju nujne in stroki mora biti omogočeno, da jih izpelje. Prvi korak na tej poti pa je "ustavitev vseh uničevalskih projektov, ki spomenike in prostor maličijo in brišejo, namesto da bi jih prepoznali, kvalitetno obnavljali in jih v času gospodarske in ekološke krize vključili v nujne procese sonaravnega razvoja z jasno vizijo sožitja med starim in novim", so zapisali.

Kot so v svojem odgovoru zapisale Pečnikova, Pirkovičeva in Tomšičeva, se podpisniki poziva sklicujejo na svojo (umetnostnozgodovinsko) strokovnost, hkrati pa odrekajo strokovnost naslovnicam svojega poziva in varstvu kulturne dediščine v celoti, ob tem pa pozabljajo, da je konservatorstvo samostojna stroka in ne le "podaljšek" umetnostne zgodovine.

Iz dosedanjega javnega nastopanja prvopodpisane (in očitne pobudnice) javnega poziva je po njihovem prepričanju že dalj časa jasno, da ta ne razume pravnih, javnofinančnih in vsebinskih okvirov, v katerih deluje varstvo kulturne dediščine, sopodpisniki pa so očitno spregledali, da javnemu pozivu razen nekaj splošnih navedb manjkajo argumenti.

Ker so si po njihovem prepričanju podpisniki poziva vzeli pravico, da nastopajo v imenu inštitucij, v katerih so zaposleni, Pečnikova, Pirkovičeva in Tomšičeva tudi pozivajo direktorja ZRC SAZU Ota Lutharja, dekana Filozofske fakultete Univerze v Mariboru Marka Jesenška, dekana Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani Valentina Bucika, in predsednika SAZU Jožeta Trontlja, da se izjasnijo o pozivu podpisnikov k njihovemu odstopu.