Slovenija 29.8.2011 10:59

Slovenski filmski center objavil še dva razpisa

Ljubljana, 29. avgusta - Slovenski filmski center (SFC) je v petek v uradnem listu in na svojih spletnih straneh objavil razpis za sofinanciranje programov organizirane filmske stroke v Sloveniji za leto 2011 in razpis za sofinanciranje kulturno-vzgojnih filmskih projektov v Sloveniji za leto 2011. Rok za prijavo na oba razpisa je do vključno 26. septembra.

Namen sofinanciranja programov organizirane filmske stroke v Sloveniji za leto 2011 je sodelovanje z interesnimi organizacijami na področju filmskih in avdiovizualnih dejavnosti ter s sorodnimi organizacijami, spodbujanje razvoja filmske in avdiovizualne kulture, spodbujanje programov interesnih organizacij in skrb za afirmacijo stroke, piše v razpisu.

Drugi objavljen razpis je namenjen sofinanciranju kulturno vzgojnih filmskih projektov v letošnjem letu. Prijavitelji lahko na omenjeni razpis kandidirajo z največ dvema kulturno-vzgojnima filmskima projektoma, prijavljene projekte pa bo ocenjevala strokovno programska komisija.

Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za posamični razpis je 30.000 evrov. Pri obeh razpisih najvišji možni znesek za posamezni program znaša 15.000 evrov.

Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem roku dvignejo v tajništvu javne agencije SFC na Miklošičevi cesti 38/V v Ljubljani, na voljo pa je tudi na spletni strani SFC, kjer so besedila razpisov objavljena v celoti.